ŞEMS-8 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞEMS-8 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞEMS-8 için 40 meâl bulundu. Ali Fikri Yavuz (91/ŞEMS-8: Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,) / Bekir Sadak (91/ŞEMS-8: Sonra da ona iyilik ve kotuluk kabiliyeti verene and olsun ki:)
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden ŞEMS-8 dinle!
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ.

1.fe: sonra
2.elheme-hâ: ona ilham etti
3.fucûre-hâ: onun fücuru
4.ve: ve
5.takvâ-hâ: onun takvası

1 - İmam İskender Ali Mihr: Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.
2 - Diyanet İşleri: (7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
3 - Abdul Metin Saruhan: Sonra da ona günahını ve takvasını ilham etmiş olana (and olsun ki).

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

EN'ÂM-87 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kimileriniz hatırlayacaktır, raporlarımıza başladığımızda demiştik ki: "Ülkemizde üç tip dîn adamı vardır!" Şıracılar; dünyevî çıkarlar için Kur'ân meâli hazırlayan, bunu yaparken âyetlerin anlamla...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.
5 - Abdullah Parlıyan: sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah'a.
6 - Adem Uğur: Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
7 - Ahmed Hulusi: Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak'tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki. . .
8 - Ahmet Tekin: Andolsun nefsi, insanı, ahlâkî zaaflarla, vicdan azabıyla; takva esaslarını-Kur’ân esaslarını benimseme ve hayata geçirme, Allah’a sığınma, emirlerine yapışma, günahlardan arınma, azaptan korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla özgürce şahsiyetini geliştirme, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma kabiliyetiyle donatana!
9 - Ahmet Varol: Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.
10 - Ali Bulaç: Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).
11 - Ali Fikri Yavuz: Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,
12 - Ali Ünal: Koyup da ona hem günah yolunu ve hakkında kötü olanın şuurunu, hem de doğru yolu ve hakkında hayırlı olanın şuurunu ilham edene:
13 - Bayraktar Bayraklı: (1-8) Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki, [762][763]
14 - Bekir Sadak: Sonra da ona iyilik ve kotuluk kabiliyeti verene and olsun ki:
15 - Celal Yıldırım: Sonra da ona fenalıklarını ve (bunlardan) sakınmasını ilham edene yemîn olsun ki,
16 - Cemal Külünkoğlu: Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki,
17 - Diyanet İşleri (eski): Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:
18 - Diyanet Vakfi: (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
19 - Edip Yüksel: Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyliyene ki
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,
23 - Gültekin Onan: Sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene (andolsun).
24 - Harun Yıldırım: Ki hem kötülüğünü hem de takvasını ona ilham etti.
25 - Hasan Basri Çantay: sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,
26 - Hayrat Neşriyat: Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!
27 - İbni Kesir: Sonra da ona, hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene,
28 - İlyas Yorulmaz: (Yaratıcı Allah) Nefse günah işlemeyi ve korunmayı ilham etmiştir.
29 - Kadri Çelik: Sonra ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene.
30 - Muhammed Esed: ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!
31 - Mustafa İslamoğlu: ve nihayet insan benliğine iyiyi ve kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma yeteneğini yerleştiren (şahit olsun) ki:
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki),
33 - Ömer Öngüt: Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!
34 - Şaban Piriş: Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..
35 - Sadık Türkmen: Ona bozulabilme özelliğini ve korunma yeteneğini verene ant olsun ki;
36 - Seyyid Kutub: Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,
37 - Suat Yıldırım: (8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.
38 - Süleyman Ateş: Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ'atini) ilhâm edene andolsun ki:
39 - Tefhim-ul Kuran: Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).
40 - Ümit Şimşek: Kötülüğünü de, iyiliğini de ona ilham edene:
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

quran-menu
ŞEMS Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

38.335 kişi oy verdi.
Sonuçları göster