FECR Suresi 27. ayet meali, FECR-27. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

FECR Suresi 27. ayet meali, FECR-27. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

FECR-27 için 40 meâl bulundu. Süleyman Ateş (89/FECR-27: Ey huzûra eren nefis!) / Tefhim-ul Kuran (89/FECR-27: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,)
Sureler
Ayetler
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu.

1.yâ eyyetuhâ: ey
2.en nefsu: nefs
3.el mutmainnetu: mutmain olan, tatmin olan

Doğru tercüme edilmiş meâller


1 - İmam İskender Ali Mihr: Ey mutmain olan nefs!
1 - Ahmed Hulusi: "Ey Nefs-i Mutmainne (Hakikati yaşamakta tatmine ulaşmış bilinç)!"
2 - Ali Bulaç: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,
3 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ey o rabbına muti' olan nefs-i mutmeinne!
4 - Gültekin Onan: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis
5 - Hayrat Neşriyat: (Allah, mü’min kuluna ise:) 'Ey nefs-i mutmainne (kâmil bir îman sâhibi olarak huzûra ermiş olan nefis)!'
6 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ey mutmain olan nefs!
7 - Ömer Öngüt: Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs!
8 - Tefhim-ul Kuran: Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

Hidayetin gizlendiği meâller

DİKKAT!

FECR Suresinin 27. âyeti hidayetin açıklandığı/konu alındığı bir âyettir.

Türkiye'deki tüm Kur'ân-ı Kerim meâlleri, İslâm âlemini son derece hazin ve ürkütücü bir sona sürüklemektedir. Mütercimlerin birçoğu özellikle insanların kurtuluşuna yönelik hidayet âyetlerini bilerek ya da bilmeyerek gizlemişlerdir. Âyetin aslî muhtevasında olmayan kelimeleri meallerine eklemek ya da aslında var olan kelimeleri meallerinden çıkarmak suretiyle Allah’ın âyetlerini değiştirerek insanların dünya ve ahiret kurtuluşunu engellemişlerdir.

FECR Suresinin 27. âyetinde hidayetin nasıl gizlendiğini görmek için: www.kuranmeali.org Kur'ân hakikâtlerini Kur'ân'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.
1 - Ali Fikri Yavuz: (Sonra Allah, mümin kimseye şöyle buyurur): “- Ey (imanda sebat gösteren, Allah’ı anmakla huzura kavuşan) itaatkâr nefis!
2 - Diyanet İşleri: (Allah, şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”
3 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
4 - Seyyid Kutub: Ey huzura eren nefis!
5 - Süleyman Ateş: Ey huzûra eren nefis!
6 - Ümit Şimşek: Ey huzura ermiş olan nefis!
7 - Abdulbaki Gölpınarlı: Ey iyiden iyiye inanmış, şüpheden kurtulmuş can.
8 - Adem Uğur: Ey huzura kavuşmuş insan!
9 - Ahmet Tekin: Sen de, ey sorumluluklarını yerine getirerek, samimiyetini isbat ederek huzura eren kişi!
10 - Ahmet Varol: Ey huzura kavuşmuş can!
11 - Bekir Sadak: Ey huzur icinde olan can!
12 - Celal Yıldırım: (27-28) Ey emîn ve tatmin olmuş nefs (ruh)! Sen O'ndan, O da senden razı olduğun halde dön Rabbına.
13 - Diyanet İşleri (eski): Ey huzur içinde olan can!
14 - Diyanet Vakfi: (27-30) Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!
15 - Edip Yüksel: Ey doygunluğa ermiş kişi,
16 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
17 - Hasan Basri Çantay: Ey itmi'nâne ermiş ruuh,
18 - İbni Kesir: Ey huzur içinde olan can.
19 - Muhammed Esed: (Ama dürüst ve erdemlilere,) "Ey iç huzuruna ermiş olan insanoğlu!" (diye seslenecek Allah,)
20 - Şaban Piriş: -Ey huzura ermiş can!
21 - Suat Yıldırım: (27-30) Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine! Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!
22 - Yaşar Nuri Öztürk: Ey sükûna kavuşmuş benlik!

FECR-27 ayetinde Hidayet Nasıl Gizlenmiştir?

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FECR-27 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Öncelikle bir insan üç beden ve serbest irade olmak üzere toplam dört emanete sahip bir varlıktır.

1. FİZİK BEDEN: Allahû Tealâ biz insanların fizik bedenlerini organik bir beden olarak yaratmıştır.
32/SECDE-7: Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.

2. NEFS: Allahû Tealâ, her insana 19 afet ile %100 karanlık ancak tezkiye ve tasfiye olabilir bir nefs dizayn ederek ihsan etmiştir.
91/ŞEMS-7: Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).

3. RUH: Allahû Tealâ her insana Kendi ruhundan üfürerek, biz insanoğlunu kâinatın en şerefli mahlûku yapmıştır.
15/HİCR-29: Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın!

4. SERBEST İRADE: Her insana kendi seçimini yapabilmesi için serbest irade vermiştir.
76/İNSÂN (DEHR)-3: Muhakkak ki Biz, onu (Allah'a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah'a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah'a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.

HİDAYETİN GİZLENDİĞİ MEÂLLER

 • NEFS ve RUH aynı şey değildir! Nefs; 19 afeti ile insana kötülükler yapmasını emrederken, ruh ise Rabbimizin emrindedir ve insana Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmesini öğütler. Sayın Celal Yıldırım, Elmalılı (sadeleştirilmiş)(*), Sayın Hasan Basri Çantay Hocalarımız "nefs" ile "ruh" eşleştirmesi yaparak hidayeti gizlemişlerdir.

 • NEFS ve CAN aynı şey değildir! Can; Allahû Tealâ'nın organik olan fizik bedenlerimize bahşettiği bir özelliktir. Sayın Abdulbaki Gölpınarlı, Ahmet Varol, Bekir Sadak, Diyanet İşleri (eski), İbni Kesir, Şaban Piriş, Suat Yıldırım Hocalarımız "nefs" kelimesine meâllerinde yer vermeyerek "can" kelimesini eklemişler ve hidayeti gizlemişlerdir.

 • NEFS; insanın 4 emanetinden sadece birisidir. Sayın Adem Uğur, Ahmet Tekin, Diyanet Vakfi, Edip Yüksel, Muhammed Esed, Yaşar Nuri Öztürk Hocalarımız "nefs" kelimesine meâllerinde yer vermeyerek "insan" kelimesini eklemişler ve hidayeti gizlemişlerdir.

  İSLÂM'IN TEMEL KAVRAMLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ MEÂLLER
  Nefs-i Mutmainne; tasavvuf ehlinin gerçek mutluluğa erdiği ve tüm dünyevî ni’metlerden koşulsuz tatmin olduğu bir basamaktır, nefs tezkiyesinin 4. kademesidir. "Mutmainne" ve "tatmin" sözcükleri aynı kökten gelmektedir. "Tatmin olan" ile "huzura eren" sözcükleri aynı anlama gelmemektedir. Sayın Ali Fikri Yavuz, Diyanet İşleri, Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)(*), Fizilal-il Kuran, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek Hocalarımız "tatmin olan (mutmainne)" ifadesine meâllerinde yer vermeyerek "huzura eren" kelimesini eklemişler ve temel İslâm kavramlarından birisi olan nefs tezkiyesini ve nefsin tezkiye kademelerini gizlemişlerdir.


  (*) SADELEŞTİRİLMİŞ MEÂL UYARILARIMIZLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

  Bir çok sitemizde, bir çok makalemizde sizleri "sadeleştirilmiş meâller" hakkında uyarıyoruz. "Bir çoğumuzun evinde merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın meâli vardır." diye bir söz söylesek, bu gerçeği yansıtmaz. Çünkü Türkiye'de bir çok kitapçıda satılan ve bir zamanlar gazetelerin kuponlarla dağıttıkları meâllerin 1. sayfaları açtığımızda bir ifade ile karşılaşırız: "SADELEŞTİRİLMİŞ BASKI"!!!

  Hemen soralım: Nesi sadeleştirilmiş? Hatta NEDEN, SADELEŞTİRİLMİŞ?

  Yanıtı da biz verelim, İslâm'ın temel emirleri sadeleştirilmiştir. Daha da doğrusu HİDAYET GİZLENMİŞTİR! "Hidayet" ve "Sıratı Mustakîm" kelimeler "doğru yol" olarak değiştirilmiş, diğer temel İslâm kavramlarını anlayamayacağımız şekilde değiştirilmesinin, "kibarca" ifade edilen şekli "sadeleştirmektir".

  "Sadeleştirilmiş baskı tuzağına dikkat!" diye sizleri uyarırken ne demek istediğimizi Fecr-27'de beraberce görelim:

  Elmalılı Hamdi Yazır: Ey o rabbına muti' olan nefs-i mutmeinne (doğru)
  Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
  Elmalılı (sadeleştirilmiş-2): Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!
 • Raporun devamı...

  quran-menu
  FECR Suresi (Mealleri Kıyasla)
  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30
  quran-menu
  Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

  Kuran Meali Org Android APP

  KuranMealiOrg Android Sürümü

  Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
  Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
  Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
  Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
  Sitemizi Download Edin
  Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
  Windows 10 ile uyumludur.

  Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

  Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

  Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

  Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

  Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

  Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

  KuranMeali.Org Anketleri
  Allah'a ulaşmayı dilemek
  Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
   Evet
   Hayır

  45.151 kişi oy verdi.
  Sonuçları göster