İNŞİKAK-22 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

İNŞİKAK-22 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

İNŞİKAK-22 için 40 meâl bulundu. Muhammed Esed (84/İNŞİKAK-22: Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar!) / Ömer Nasuhi Bilmen (84/İNŞİKAK-22: Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.)
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).

1.bel(i): hayır, bilâkis
2.ellezîne: onlar, olanlar
3.keferû: inkâr ettiler
4.yukezzibûne: yalanlıyorlar

1 - İmam İskender Ali Mihr: Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.
2 - Diyanet İşleri: Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.
3 - Abdul Metin Saruhan: Aksine kafirler yalanlıyorlar.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-120 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bakara Suresinin 120. âyetinin kelime kelime anlamı: inne : muhakkak hudâllâhi (hudâ allâhi) : Allah'a ulaşmak huve : o el hudâ : hidayettir 2. raporumuz olan Fetih Suresinin 20. âyetinde hatırlars...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar.
5 - Abdullah Parlıyan: Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar.
6 - Adem Uğur: Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.
7 - Ahmed Hulusi: Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler!
8 - Ahmet Tekin: Aksine, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenler, kafirler, Kur’ân’ı yalanlayanlardır.
9 - Ahmet Varol: Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar.
10 - Ali Bulaç: Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.
11 - Ali Fikri Yavuz: Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur’an’ı) inkâr ederler.
12 - Ali Ünal: Bilakis, küfredenler (onu ve onun mesajını) yalanlıyorlar.
13 - Bayraktar Bayraklı: Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar.
14 - Bekir Sadak: Aksine, inkarcilar yalanliyorlar.
15 - Celal Yıldırım: Secde etmek şöyle dursun küfre saplanıp kalanlar (Hakk'ı) yalanlamaya devam ediyorlar.
16 - Cemal Külünkoğlu: Tersine, inkârcılar (Kur'an'ı ve ahireti) yalanlıyorlar.
17 - Diyanet İşleri (eski): Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.
18 - Diyanet Vakfi: Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.
19 - Edip Yüksel: Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Hattâ o küfr edenler tekzîb ederler
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Hatta o küfredenler yalan derler!
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Aksine o nankörler yalanlıyorlar.
23 - Gültekin Onan: Tersine, o küfredenler yalanlıyorlar.
24 - Harun Yıldırım: Aksine küfürlerinde ısrar edenler yalanlıyorlar.
25 - Hasan Basri Çantay: Bil'akis o küfredenler tekzîb ederler.
26 - Hayrat Neşriyat: (22-23) Bil'akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir!
27 - İbni Kesir: Bilakis o küfredenler, yalanlıyorlar.
28 - İlyas Yorulmaz: Hayır! Onlar doğruları inkar eden ve doğruları yalanlayan kimseler olduğu için.
29 - Kadri Çelik: Aksine küfre sapanlar yalanlıyorlar.
30 - Muhammed Esed: Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar!
31 - Mustafa İslamoğlu: Aksine, inkarda direnenler (ilahi vahyi) yalanlamakta ısrar ediyor;
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler.
33 - Ömer Öngüt: Hayır! O kâfirler yalanlıyorlar.
34 - Şaban Piriş: Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar.
35 - Sadık Türkmen: Aksine o nankörler yalanlıyorlar.
36 - Seyyid Kutub: Aksine kafir olanlar yalanlıyorlar.
37 - Suat Yıldırım: Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.
38 - Süleyman Ateş: Tersine o nânkörler yalanlıyorlar.
39 - Tefhim-ul Kuran: Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.
40 - Ümit Şimşek: Doğrusu o kâfirler yalanlayıp duruyor.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

quran-menu
İNŞİKAK Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

42.873 kişi oy verdi.
Sonuçları göster