İNSAN (DEHR)-16 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

İNSAN (DEHR)-16 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

İNSAN (DEHR)-16 için 40 meâl bulundu. Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) (76/İNSÂN (DEHR)-16: Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.) / Seyyid Kutub (76/İNSÂN (DEHR)-16: Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.)
قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

Kavârîra min fıddatin kadderûhâ takdîrâ(takdîran).

1.kavârîra: billur, sırça, kristal kadehler
2.min fıddatin: gümüşten
3.kadderû-hâ: onu takdir ettiler, belirlediler
4.takdîren: miktarını takdir ederek, belirleyerek

1 - İmam İskender Ali Mihr: Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.
2 - Diyanet İşleri: Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
3 - Abdul Metin Saruhan: Gümüş beyazlığında (billur gibi) şeffaf kupalarla sakiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

ZUMER-71 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Abdulbaki Gölpınarlı, Adem Uğur, Ali Fikri Yavuz, Bekir Sadak, Celal Yıldırım, Diyanet İşleri, Diyanet İşleri (eski), Diyanet Vakfi, Elmalılı (sadeleştirilmiş), Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2), Fizi...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Öylesine sırça ki incecik gümüşten ve hepsini de içecekleri miktara, susuzluklarına göre ölçmüşlerdir âdetâ.
5 - Abdullah Parlıyan: Gümüş beyazlığında ve cam gibi parlak kadehlerdir ki, hepside cennetliklerin içecekleri ölçüye ve susuzluklarına göre ayarlanmıştır.
6 - Adem Uğur: Gümüşten öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.
7 - Ahmed Hulusi: Miktarlarını kendilerinin takdir ettiği gümüşten billur kadehlerdir!
8 - Ahmet Tekin: Tasavvur ettikleri biçimde ve büyüklükte, hayal ettikleri dolulukta, gümüşten sırça taslar, billur kâseler dolaştırılır.
9 - Ahmet Varol: Gümüşten kaseler ki ölçülerini (hizmetçiler) belirlemişlerdir.
10 - Ali Bulaç: Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
11 - Ali Fikri Yavuz: Gümüşten billûrlar ki, (ehli cennet) onları türlü türlü biçime koymuşlardır.
12 - Ali Ünal: Gümüşî renkte billûr kupalarla; içecekleri meşrubatın türünü ve miktarını ise bizzat kendileri tayin ederler.
13 - Bayraktar Bayraklı: (15-16) Çevrelerinde gümüşten kaplar ve kristal kaseler dolaştırılacaktır. Sanki gümüşten yapılmış kristaller. Onları kendi arzularına göre belirleyeceklerdir.
14 - Bekir Sadak: Billurlari gumus gibi parlaktir, onlari olcup olcup dagitirlar.
15 - Celal Yıldırım: Gümüşten (işlemeli) billurları belli ölçülere göre takdîr etmişlerdir.
16 - Cemal Külünkoğlu: Gümüşten kadehler ki, onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir.
17 - Diyanet İşleri (eski): Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.
18 - Diyanet Vakfi: (15-16) Yanlarında, gümüş kaplar ve billûr kâselerle, gümüş beyazlığında (billûr gibi) şeffaf kupalarla dolaşılır ki, sâkiler bunu (cennet şarabını) ölçüsünce tayin ve takdir ederler.
19 - Edip Yüksel: Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Gümüşten billûrlar, onları türlü türlü biçime koymuşlardır
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
23 - Gültekin Onan: Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
24 - Harun Yıldırım: Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
25 - Hasan Basri Çantay: (Evet) gümüşden (yaratılmış) billurlar ki mıkdarını (sâkıyler) ta'yin etmişlerdir.
26 - Hayrat Neşriyat: Gümüşten billûrlar ki, onları belli şekillere göre (Cennet ehli kendileri) takdîr etmiştir.
27 - İbni Kesir: Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir.
28 - İlyas Yorulmaz: Gümüşten kristal bardaklardan ne kadar içeceklerine kendileri karar verirler.
29 - Kadri Çelik: (İyilerin) Belli bir ölçüye (ihtiyaçlarına göre) tespit ettikleri gümüşten billur kaplar.
30 - Muhammed Esed: -kristal benzeri, (ama) gümüşten- ve hacimlerini yalnız kendileri tesbit edecek.
31 - Mustafa İslamoğlu: öyle gümüşi billurlar ki, onların hacmini tamamen kendileri takdir edecek.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Gümüşten billûrlardır, onları muayyen miktarlarda takdir etmişlerdir.
33 - Ömer Öngüt: Billurları gümüş gibi parlaktır. Onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
34 - Şaban Piriş: Gümüşten yapılmış billurlar.. Miktarlarını kendileri belirler.
35 - Sadık Türkmen: Gümüşten öyle kadehler ki, onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir.
36 - Seyyid Kutub: Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir.
37 - Suat Yıldırım: (15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler.
38 - Süleyman Ateş: Öyle gümüş kadehler ki onları istedikleri ölçüde takdir etmişlerdir (istedikleri kadar içki alırlar).
39 - Tefhim-ul Kuran: Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir.
40 - Ümit Şimşek: Gümüşten kadehler ki, iştahlarına göre doldurulmuştur.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları.

quran-menu
İNSÂN (DEHR) Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.117 kişi oy verdi.
Sonuçları göster