MUDDESSİR-52, MUDDESSİR Suresi 52. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

MUDDESSİR-52, MUDDESSİR Suresi 52. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MUDDESSİR-52 için 40 meâl bulundu. Elmalılı Hamdi Yazır (74/MUDDESSİR-52: Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor) / Elmalılı (sadeleştirilmiş) (74/MUDDESSİR-52: Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.)
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşeraten.

1.bel: hayır
2.yurîdu: ister
3.kullu: hepsi
4.imriin: adam, erkek (insan)
5.min-hum: onlardan (onların)
6.en yu'tâ: gelmesi
7.suhufen: sahifeler
8.muneşşereten: neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış

1 - İmam İskender Ali Mihr: Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.
2 - Diyanet İşleri: Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
3 - Abdul Metin Saruhan: Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine (önünde) açılmış sahifeler (İlahi vahiy) verilmesini istiyor.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

HİCR-41 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Âyete ekledikleri ve çıkardıkları kelimelerle Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu belirtmemiş olan mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol ol...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.
5 - Abdullah Parlıyan: Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.
6 - Adem Uğur: Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
7 - Ahmed Hulusi: Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!
8 - Ahmet Tekin: Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.
9 - Ahmet Varol: Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
10 - Ali Bulaç: Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
11 - Ali Fikri Yavuz: Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).
12 - Ali Ünal: Bir de onlardan her biri istiyor ki, kendisine (Kur’ân’ın benzeri) hususî ve sayfa sayfa dizilmiş bir kitap verilsin.
13 - Bayraktar Bayraklı: (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
14 - Bekir Sadak: Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.
15 - Celal Yıldırım: Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.
16 - Cemal Külünkoğlu: Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.
17 - Diyanet İşleri (eski): Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
18 - Diyanet Vakfi: Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
19 - Edip Yüksel: Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
23 - Gültekin Onan: Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
24 - Harun Yıldırım: O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.
25 - Hasan Basri Çantay: Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.
26 - Hayrat Neşriyat: Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.
27 - İbni Kesir: Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
28 - İlyas Yorulmaz: Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).
29 - Kadri Çelik: Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
30 - Muhammed Esed: Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!
31 - Mustafa İslamoğlu: Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.
33 - Ömer Öngüt: Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.
34 - Şaban Piriş: Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.
35 - Sadık Türkmen: Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.
36 - Seyyid Kutub: Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.
37 - Suat Yıldırım: Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!
38 - Süleyman Ateş: Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.
39 - Tefhim-ul Kuran: Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
40 - Ümit Şimşek: İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

quran-menu
MUDDESSİR Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.151 kişi oy verdi.
Sonuçları göster