NUH-3 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

NUH-3 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

NUH-3 için 40 meâl bulundu. Adem Uğur (71/NÛH-3: Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.) / Ahmed Hulusi (71/NÛH-3: "Allâh'a ibadet edin, O'ndan korunun ve bana itaat edin;")
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÛH-3 dinle!
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾

Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûni.

1.en i'budû: kul olmanız
2.allâhe: Allah'a
3.ve ittekû-hu: ve ona karşı takva sahibi olun
4.ve etîû-ni: ve bana itaat edin

1 - İmam İskender Ali Mihr: Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).
2 - Diyanet İşleri: (3-4) “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”
3 - Abdul Metin Saruhan: Şöyle ki; Allah’a kulluk edin; O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

AHZÂB-72 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Ahzâb Suresinin 72. âyet-i kerimesi Allahû Tealâ'nın emaneti olan ruhu, sadece cahil ve zâlim olan(*) insanoğlunun üstlendiğini belirten bir âyettir. Ahzâb-72 ve Nisâ-58 "emanet" hususunda illiyet ...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Gayrı kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da.
5 - Abdullah Parlıyan: Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmanız gerektiğini bildiren bir uyarıcı. Şimdi bana kulak verin ve itaat edin ki,
6 - Adem Uğur: Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
7 - Ahmed Hulusi: "Allâh'a ibadet edin, O'ndan korunun ve bana itaat edin;"
8 - Ahmet Tekin: 'Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. O’na sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Bana itaat edin, benim sünnetime uyun.'
9 - Ahmet Varol: Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.
10 - Ali Bulaç: "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."
11 - Ali Fikri Yavuz: Allah’a ibadet edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin diye...
12 - Ali Ünal: “Şunun için ki, yalnızca Allah’a ibadet edin, O’na gönülden saygı besleyip, karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
13 - Bayraktar Bayraklı: (2-4) Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]
14 - Bekir Sadak: (3-4) «Allah'a kulluk edin; O'ndan sakinin ve bana itaat edin ki Allah gunahlarinizi size bagislasin ve sizi belli bir sureye kadar ertelesin; dogrusu Allah'in belirttigi sure gelince geri birakilamaz; keske bilseniz!»
15 - Celal Yıldırım: (3-4) Allah'a kulluk edin; O'ndan korkup (inkâr ve azgınlıktan) sakının ve bana itaat edin ki; Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar da geciktirsin. Şüphesiz ki Allah'ın belirlediği vakit gelince artık o geriye bırakılmaz. Bunu keşke bir bilseniz!.»
16 - Cemal Külünkoğlu: (3-4) “Yalnız Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)!
17 - Diyanet İşleri (eski): (3-4) 'Allah'a kulluk edin; O'ndan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılamaz; keşke bilseniz!'
18 - Diyanet Vakfi: (2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!
19 - Edip Yüksel: 'ALLAH'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin.'
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Şöyle ki, «Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.»
23 - Gültekin Onan: "Tanrı'ya kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."
24 - Harun Yıldırım: “Allah’a ibadet edin, O’ndan sakının ve bana itaat edin.”
25 - Hasan Basri Çantay: «Allaha kulluk edin. Ondan korkun. Bana da itaat edin diye (gönderildim)».
26 - Hayrat Neşriyat: (3-4) 'Şöyle ki: Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah’ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!'
27 - İbni Kesir: Allah'a ibadet edesiniz, O'ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye.
28 - İlyas Yorulmaz: “Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yalnızca ondan korunmanız ve bana itaat etmeniz için uyarıyorum. ”
29 - Kadri Çelik: “Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.”
30 - Muhammed Esed: (yalnız) Allah'a kulluk etmeniz ve O'na karşı sorumluluk bilinci taşımanız (gerektiğini bildiren bir uyarıcı). "Şimdi bana kulak verin
31 - Mustafa İslamoğlu: (Uyarım şu): "Yalnız Allah'a kulluk edin ve O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; dahası bana uyun ki,
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Şöyle ki: «Allah'a ubûdiyette bulunun ve O'ndan korkun ve bana itaat eyleyin.»
33 - Ömer Öngüt: "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana da itaat edin. "
34 - Şaban Piriş: Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye..
35 - Sadık Türkmen: Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana uyun ki;
36 - Seyyid Kutub: Allah'a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin.
37 - Suat Yıldırım: (2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!
38 - Süleyman Ateş: "Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun, bana da itâ'at edin."
39 - Tefhim-ul Kuran: «Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.»
40 - Ümit Şimşek: 'Allah'a kulluk edin, Ondan sakının, bana itaat edin.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: "O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,

quran-menu
NÛH Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.125 kişi oy verdi.
Sonuçları göster