NECM-10 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

NECM-10 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

NECM-10 için 40 meâl bulundu. Celal Yıldırım (53/NECM-10: Kuluna vahyettiğini etti.) / Diyanet İşleri (eski) (53/NECM-10: Allah o anda kuluna vahyedeceğini etti.)
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NECM-10 dinle!
فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴿١٠﴾

Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ.

1.fe evhâ: böylece vahyetti
2.ilâ abdi-hî: onun kuluna
3.: şey
4.evhâ: vahyetti

1 - İmam İskender Ali Mihr: Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.
2 - Diyanet İşleri: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
3 - Abdul Metin Saruhan: (Allah) Kuluna vahyettiğini vahyetti.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

MU'MİN-15 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

MU'MİN SURESİNİN 15. ÂYETİNDE TOPLAM 18 MEÂLDE HİDAYET GİZLENMİŞTİR Mu'min suresinin 15. âyeti kerimesinde "yulkır rûha min emrihî: emrinden bir ruh ulaştırır" ifadesi açık olarak yer almıştır. Say...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Derken kuluna vahyetti, ne vahyettiyse.
5 - Abdullah Parlıyan: Böylece Allah, kuluna vahyedilmesini uygun gördüğü şeyleri vahyetmiş oldu.
6 - Adem Uğur: Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi.
7 - Ahmed Hulusi: Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti.
8 - Ahmet Tekin: Allahın kendisine tevdî ettiği vahiy emanetini, Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygılı kulu Muhammed’e vahiy yoluyla iletti.
9 - Ahmet Varol: Derken (Allah'ın) kuluna vahyettiğini vahyetti.
10 - Ali Bulaç: Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.
11 - Ali Fikri Yavuz: (Cebrâil) vahy etti Allah’ın kuluna vahy ettiğini!...
12 - Ali Ünal: Ve böylece kuluna vahyetmek dilediği her şeyi vahyetti.
13 - Bayraktar Bayraklı: (5-10) Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]
14 - Bekir Sadak: Allah o anda kuluna vahyedecegini etti.
15 - Celal Yıldırım: Kuluna vahyettiğini etti.
16 - Cemal Külünkoğlu: (8-10) Sonra (Cebrail, Hz. Peygambere) yaklaştı ve sarktı. Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha da yakınlaştı. Böylece (Allah'ın) vahyettiği şeyi kuluna vahyetti.
17 - Diyanet İşleri (eski): Allah o anda kuluna vahyedeceğini etti.
18 - Diyanet Vakfi: (10-11) Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.
19 - Edip Yüksel: Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Verdi kuluna verdiği vahyi
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): kuluna verdiği vahyi verdi.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): (Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.
23 - Gültekin Onan: Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.
24 - Harun Yıldırım: Böylece O’nun kuluna vahyettiğini vahyetti.
25 - Hasan Basri Çantay: (Allahın) kuluna vahy etdiği neyse onu vahyetdi.
26 - Hayrat Neşriyat: İşte (Allah) kuluna vahyettiğini, vahyetti.
27 - İbni Kesir: O vakit kuluna vahyedeceğini etti.
28 - İlyas Yorulmaz: Sonra Allah'ın kulu (Muhammed'e) vahy edilmesi gerekeni (Allah'ın mesajlarını) vahy etti.
29 - Kadri Çelik: Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.
30 - Muhammed Esed: Böylece (Allah), vahyedilmesini uygun gördüğü her şeyi kuluna vahyetmiş oldu.
31 - Mustafa İslamoğlu: İşte (Allah)'ın kuluna vahyettiğini böylece iletmiş oldu.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Hemen (Allah Teâlâ'nın) kuluna vahyettiğini vahyetti.
33 - Ömer Öngüt: O anda kuluna vahyedeceğini vahyetti.
34 - Şaban Piriş: O anda (Allah’ın) kuluna vahyettiğini iletti.
35 - Sadık Türkmen: Böylece (Allah), kuluna (Kur’an’dan) vahyettiğini (Cebrail ile) vahyetti.
36 - Seyyid Kutub: O anda Allah dilediği mesajı Kul'una vahyetti.
37 - Suat Yıldırım: O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.
38 - Süleyman Ateş: Kuluna, vahyettiğini vahyetti.
39 - Tefhim-ul Kuran: Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.
40 - Ümit Şimşek: Vahyedilecek şeyi Allah'ın kuluna vahyetti.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini.

quran-menu
NECM Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

38.339 kişi oy verdi.
Sonuçları göster