ZARİYAT-5, ZARİYAT Suresi 5. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ZARİYAT-5, ZARİYAT Suresi 5. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

ZARİYAT-5 için 40 meâl bulundu. Ahmet Tekin (51/ZÂRİYÂT-5: Size va’d olunanlar, tehdit edildiğiniz şeyler kesinlikle doğrudur.) / Ahmet Varol (51/ZÂRİYÂT-5: Size vaadedilenler kesin doğrudur.)
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾

İnnemâ tûadûne le sâdikun.

1.inne: muhakkak
2.: şey(ler)
3.tûadûne: size vaadolunuyor
4.le: elbette, mutlaka, kesinlikle
5.sâdikûn: doğrudur

1 - İmam İskender Ali Mihr: Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur.
2 - Diyanet İşleri: (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.
3 - Abdul Metin Saruhan: Size vaat edilen kesinlikle doğrudur.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-28 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

"Zikir" kelimesi tek başına kullanıldığında bunu Arapça'dan Türkçe'ye "anmak" diye çevirmek mümkündür. Ancak konu âyet tercümesi ise ve tercüme edilen kelime "zikrullah" olduğunda, bu kelimeyi "All...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak.
5 - Abdullah Parlıyan: Size vaat olunan haşir, neşir, ceza, mükafat, cennet, cehennem kesinlikle meydana gelecektir.
6 - Adem Uğur: Size vâdedilen, kesinlikle doğrudur.
7 - Ahmed Hulusi: Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!
8 - Ahmet Tekin: Size va’d olunanlar, tehdit edildiğiniz şeyler kesinlikle doğrudur.
9 - Ahmet Varol: Size vaadedilenler kesin doğrudur.
10 - Ali Bulaç: Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
11 - Ali Fikri Yavuz: Muhakkak size vaad olunanlar bir gerçektir;
12 - Ali Ünal: Size va’dedilen mutlaka gerçektir;
13 - Bayraktar Bayraklı: (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]
14 - Bekir Sadak: (1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.
15 - Celal Yıldırım: Size va'dolunan elbette yerine gelecektir.
16 - Cemal Külünkoğlu: (1-6) Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.
17 - Diyanet İşleri (eski): (1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.
18 - Diyanet Vakfi: (1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.
19 - Edip Yüksel: Size söz verilen kuşkusuz bir gerçektir.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): muhakkak o size va'dolunan mutlaka doğrudur.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): O size vaad edilen elbette doğrudur.
23 - Gültekin Onan: Size vaad edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur.
24 - Harun Yıldırım: Size va’dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
25 - Hasan Basri Çantay: şübhesiz ki size va'd olunan (şeylerin hepsi) elbette doğrudur.
26 - Hayrat Neşriyat: Şübhesiz ki va'd edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten doğrudur.
27 - İbni Kesir: Muhakkak size vaadolunan elbette doğrudur.
28 - İlyas Yorulmaz: Size vaat olunan (o kıyamet saati) kesinlikle doğrudur.
29 - Kadri Çelik: Ki size vaat edilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
30 - Muhammed Esed: Gerçek şu ki, size vaad edilmiş olan kesinlikle doğrudur,
31 - Mustafa İslamoğlu: Hiç tartışmasız, size vaad edilmiş olan elbet doğrudur;
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Size vaadolunan, şüphe yok ki, elbette doğrudur.
33 - Ömer Öngüt: Size vâdedilen şey kesinlikle doğrudur.
34 - Şaban Piriş: Size vaat edilen elbette doğrudur.
35 - Sadık Türkmen: Size vadedilen mutlaka doğrudur.
36 - Seyyid Kutub: Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.
37 - Suat Yıldırım: Size vâd olunan diriliş elbette gerçektir.
38 - Süleyman Ateş: Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.
39 - Tefhim-ul Kuran: Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
40 - Ümit Şimşek: Size vaad olunan doğrudur.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.

quran-menu
ZÂRİYÂT Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

40.758 kişi oy verdi.
Sonuçları göster