KAF Suresi 8. ayet meali, KAF-8. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

KAF Suresi 8. ayet meali, KAF-8. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

KAF-8 için 40 meâl bulundu. Ali Fikri Yavuz (50/KAF-8: Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.) / Bekir Sadak (50/KAF-8: (7-8) Allah'a yonelen her kula ogut ve bir belge olarak yeryuzunu yaydik, oraya sabit daglar yerlestirdik, orada her guzel turden yetistirdik.)
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KAF-8 dinle!
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾

Tebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin.

1.tebsıraten: basiret, hikmetle bakan kalp gözü
2.ve zikrâ: ve zikir
3.li kulli abdin: bütün kullar için
4.munîbin: Allah'a dönmüş olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen

1 - İmam İskender Ali Mihr: Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.
2 - Diyanet İşleri: Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
3 - Abdul Metin Saruhan: Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (böyle yaptık).

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

ÂLİ İMRÂN-73 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Ülkemizdeki bütün Kur’ân-ı Kerim meallerini kıyasladığımızda karşılaştığımız vahim tablo giderek daha da karanlık bir hâl alıyor sevgili okurlarımız. Sizleri yıllardır uyarmamıza ve Kur’ân’daki hid...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Mâbûduna dönen her kulun, can gözünü açmak ve ona, ibret ve öğüt vermek için.
5 - Abdullah Parlıyan: Bütün bunları meydana getirmemiz Allah'a dönüp O'na sığınan her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret, öğüt vermek içindir.
6 - Adem Uğur: Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).
7 - Ahmed Hulusi: (Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için.
8 - Ahmet Tekin: Bunlar, Allah’a yönelen, Allah’ı ilâh tanıyan, yoluna baş koyup gönülden bağlanan, her kulun iyiliği, kurtuluşu için, basiretli davranarak görebileceği açık deliller ve öğütlerdir.
9 - Ahmet Varol: Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için.
10 - Ali Bulaç: (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
11 - Ali Fikri Yavuz: Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.
12 - Ali Ünal: Gönülden Allah’a yönelecek her bir kulun gözünü gerçeğe açacak, aklını ve kalbini düşünüp ders almaya yöneltecek birer alâmet olarak.
13 - Bayraktar Bayraklı: Bunları, yönelen her kul için bir aydınlatma ve öğüt yaptık.
14 - Bekir Sadak: (7-8) Allah'a yonelen her kula ogut ve bir belge olarak yeryuzunu yaydik, oraya sabit daglar yerlestirdik, orada her guzel turden yetistirdik.
15 - Celal Yıldırım: (Bu eserler ve taşıdığı hikmetli faydalar) Hakk'a yönelip gönül veren her kul için bir gönül gözü, bir hatırlatma ve öğüttür.
16 - Cemal Külünkoğlu: Bütün bunlar, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.
17 - Diyanet İşleri (eski): (7-8) Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her güzel türden yetiştirdik.
18 - Diyanet Vakfi: Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).
19 - Edip Yüksel: Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişane-i basîret ve nümune-i ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Bunlar, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.
23 - Gültekin Onan: (Bunlar,) 'içten Tanrı'ya yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
24 - Harun Yıldırım: İçten yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir.
25 - Hasan Basri Çantay: (Biz, bütün bunları) tâatımıza dönen her kulun kalb gözünü açmak, (ona) ibret vermek için (yapdık).
26 - Hayrat Neşriyat: (Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir.
27 - İbni Kesir: Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.
28 - İlyas Yorulmaz: Samimi olarak yönelen her kul için, bunlarda bir öğüt ve kavrayış zenginliği var.
29 - Kadri Çelik: (Bunlar,) İçten Allah'a yönelen her kul için bir basiretli kılış ve hatırlatmadır.
30 - Muhammed Esed: isteyerek Allah'a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak.
31 - Mustafa İslamoğlu: gönüllü olarak O'na yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: (7-8) Ve yere de (bakmadılar mı?). Onu döşedik ve onda sabit dağlar bıraktık ve onda her güzel cinsten bitirdik. (Bunları) hakka müteveccih olan her bir kul için bir ibret ve bir mev'iza olarak (vücûda) getirdik.
33 - Ömer Öngüt: Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir.
34 - Şaban Piriş: (Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak...
35 - Sadık Türkmen: (bütün bunlar) içten yönelen, her bir kulun basireti/ileriyi düşünebilmesi ve ibret alması içindir.
36 - Seyyid Kutub: Bütün bunları, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık.
37 - Suat Yıldırım: Bütün bunları, Allah’a yönelecek her kula Yaradan’ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.
38 - Süleyman Ateş: (Bütün bunları) Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık).
39 - Tefhim-ul Kuran: (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
40 - Ümit Şimşek: Hakka yönelecek herbir kulun gönül gözünü açsın ve ibret olsun diye.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Bütün bunları, Bize dönen her kul için, kalp gözü açılsın, (bir ihtar) ve ibret olsun diye yaptık.
Ahmet Davudoğlu: Bütün bunları, hakikaten hakka dönen her kulun kalp gözünü açmak ve bir ibret dersi vermek için yaptık.
Ali Arslan: (Bunların tamamı) Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek içindir.
Arif Pamuk: Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları meydana getirdik.
Ayntabî Mehmet Efendi: Bütün bunları, Bize (tevhid ve tâatle) rücû eden her kulun basiretini açmak, ona öğüt vermek için yaptık.
Bahaeddin Sağlam: Bize yönelen her kul için bir mesaj ve görüş verici bir delil kılmışız.
Diyanet Vakfı (1993): Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık.)
Hasan Tahsin Feyizli: (Bunların hepsini Allah'a) yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve (ona) ibret vermek için (yaptık).
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık.
Hüseyin Kaleli: “Her (hakka) dönen kul için bir görüş ve hatırlatma olarak (yarattık).”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Hakka yönelen her bir kul için bunlar görüp ibret alınacak delillerdir.
Bir Heyet: Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için...
Nedim Yılmaz: Bunları Allah’a dönen her kulun kalp gözünü açmak ve ibret vermek için yaptık.
Ömer Rıza Doğrul: (Bütün bunlar) Daima Allah'a dönüp O’na sığınan her kulun basiretini açmak, ona ibret vermek içindir.
Talat Koçyiğit: Bunları da Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek için yapmışızdır.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Bunlar, bize rücu ve tevbe etmiş her kul için ibret ve öğüttür.
:

quran-menu
KAF Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.131 kişi oy verdi.
Sonuçları göster