ZUHRUF-14, ZUHRUF Suresi 14. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ZUHRUF-14, ZUHRUF Suresi 14. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

ZUHRUF-14 için 40 meâl bulundu. Elmalılı Hamdi Yazır (43/ZUHRÛF-14: Ve her halde biz dönüp dolaşıp rabbımıza varacağız) / Elmalılı (sadeleştirilmiş) (43/ZUHRÛF-14: Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız.»)
Sureler
Ayetler
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn(munkalibûne).

1.ve innâ: ve muhakkak ki biz
2.ilâ rabbi-nâ: Rabbimize
3.le: mutlaka
4.munkalibûne: dönenler, dönecek olanlar

1 - İmam İskender Ali Mihr: Muhakkak ki biz, Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız.
2 - Diyanet İşleri: (12-14) O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
3 - Abdul Metin Saruhan: Biz şüphesiz Rab’bimize döneceğiz (demelisiniz).

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-21 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Biz âyetteki tüm kelimeleri tek tek sözlükten incelediğimizde aşağıdaki kelimelerin âyette yer almadığı kesindir: "gözetilmek" (Adem Uğur, Ali Fikri Yavuz, Diyanet Vakfı, Suat Yıldırım) "birleştir...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Ve şüphe yok ki biz, Rabbimize döneceğiz deyin diye.
5 - Abdullah Parlıyan: Ve şüphe yok ki biz, Rabbimize döneceğiz deyin diye, tüm binitleri sizin emrinize vermiştir.
6 - Adem Uğur: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).
7 - Ahmed Hulusi: "Doğrusu biz (sürekli dönüşerek) Rabbimize ereceğiz!"
8 - Ahmet Tekin: 'Biz elbette, Rabbimize döneceğiz' demelisiniz.
9 - Ahmet Varol: Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz.'
10 - Ali Bulaç: Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip döneceğiz."
11 - Ali Fikri Yavuz: Ve Muhakkak biz, dönüb Rabbimize varacağız.”
12 - Ali Ünal: “Ve şüphesiz biz, sonunda mutlaka Rabbimize döneceğiz.”
13 - Bayraktar Bayraklı: “Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.”
14 - Bekir Sadak: (12-14) Her sinif varligi yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmistir. Butun bunlar; uzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: «Bunlari buyrugumuza veren ne yucedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; suphesiz Rabbimize dnecegiz» demeniz icindir.
15 - Celal Yıldırım: Ve elbette biz, dönüp dolaşıp Rabbımıza döneceğiz.
16 - Cemal Külünkoğlu: (12-14) Ve O bütün çiftleri yaratandır. Üzerlerine binesiniz, sonra da Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve: “Bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
17 - Diyanet İşleri (eski): (12-14) Her sınıf varlığı yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmiştir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak: 'Bunları buyruğumuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; şüphesiz Rabbimize döneceğiz' demeniz içindir.
18 - Diyanet Vakfi: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).
19 - Edip Yüksel: 'Ve biz, sonunda Rabbimize döneceğiz.'
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ve her halde biz dönüp dolaşıp rabbımıza varacağız
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve muhakkak biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız.»
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): «Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz.»
23 - Gültekin Onan: Ve biz elbette, rabbimize çevrilip döneceğiz (lemünkalibun).
24 - Harun Yıldırım: “Ve esasen biz, elbette Rabbimize çevrilipdöneceğiz.”
25 - Hasan Basri Çantay: (13-14) Tâki sırtlarında karaar kılasınız, sonra üzerlerine yerleşince (kalblerinizle) Rabbinizin ni'metini iyice düşünesiniz ve (dilinizle de) «Bunları bize râmeden Allahın şânı ne yücedir, münezzehdir. Yoksa biz bunlara güc yetiremezdik. Biz herhalde, ancak Rabbimize dönüb gidicileriz», diyesiniz.
26 - Hayrat Neşriyat: (13-14) Tâ ki, onların sırtlarına kurulasınız; sonra üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin ni'metini anarak: 'Münezzehtir O (Allah) ki, bunu bize itâatkâr kıldı; yoksa (biz)buna güç yetirici kimseler değildik; çünki şübhesiz biz, gerçekten Rabbimize dönecek olanlarız' diyesiniz.
27 - İbni Kesir: Ve biz, şüphesiz Rabbımıza döneceğiz.
28 - İlyas Yorulmaz: “Hiç şüphe yok ki, Rabbimize kesinlikle döneceğiz” demeniz için.
29 - Kadri Çelik: “Ve biz elbette Rabbimize dönücüleriz (demeniz içindir).”
30 - Muhammed Esed: o halde biz mutlaka O'na döneceğiz!" diyesiniz.
31 - Mustafa İslamoğlu: Nihayet şu kesin ki biz, elbet Rabbimize döneceğiz!"
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: (14-15) «Ve şüphe yok ki, biz Rabbimize elbette dönüp gidicileriz.» Öyle iken onun için kullarından bir cüz isnat ettiler. Şüphe yok ki, (bu gibi bir) insan elbette apaçık bir küfürbazdır.
33 - Ömer Öngüt: "Biz şüphesiz ki Rabbimize döneceğiz. "
34 - Şaban Piriş: (13-14) Onların sırtlarına bitip oturmanız, sonra da: Rabbiniz'in nimetlerini hatırlamanız, onlara yerleştikten sonra da: -Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir. Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz elbette Rabbimiz'e döneceğiz demeniz için..
35 - Sadık Türkmen: “evet elbette biz Rabbimizin huzuruna dönücüleriz” diyesiniz.
36 - Seyyid Kutub: Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz deyin.
37 - Suat Yıldırım: (13-14) Ta ki onların üstüne binerken Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: "Bunları bizim hizmetimize veren Allah yüceler yücesidir, her türlü eksiklikten münezzehtir. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz."
38 - Süleyman Ateş: "Biz elbette Rabbimize döneceğiz."
39 - Tefhim-ul Kuran: Ve biz elbette, Rabbimize çevrilip döneceğiz.
40 - Ümit Şimşek: 'Sonunda hepimiz Rabbimize döneceğiz.'
41 - Yaşar Nuri Öztürk: "Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz."
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: “Şüphe yok ki Rabbimize döneceğiz.”
Ahmet Davudoğlu: “Ve herhalde biz, dönüp Rabbimize varacağız.” deyin.
Ali Arslan: “Şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz.”
Arif Pamuk: "Biz elbette Rabbimize döneceğiz."
Ayntabî Mehmet Efendi: “Ve biz Rabbimiz celle şânuhu'ya rücu edeceğiz.”
Bahaeddin Sağlam: “Ve elbette biz, Rabbimize döneceğiz.”
Diyanet Vakfı (1993): “Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.”
Hasan Tahsin Feyizli: “Ve elbette biz Rabb'imize dön(üp gid)eceğiz.”
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: “Rabbimize döneceğiz.” demeniz içindir.
Hüseyin Kaleli: (13-14) “Sırtlarında denk durmanız, sonra üzerinde rahatlaştığınız zaman Rabbinizin nimetini hatırlamanız ve: “Bunu bize müsahhar kılanı tenzih ederiz. Değilse O’na güç yetirenler olmazdık ve şüphesiz biz, ancak Rabbimize dönenleriz.” demeniz içindir.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: "Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz."
Bir Heyet: “Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.”
Nedim Yılmaz: Elbette biz sadece Rabbimize döneceğiz (diyesiniz).
Ömer Rıza Doğrul: Biz muhakkak Rabbimize döneceğiz.
Talat Koçyiğit: “Şüphesiz bir, Rabbimize döneceğiz.”
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: “Biz Rabbimize dönüp varacağız.”
:

quran-menu
ZUHRÛF Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

42.966 kişi oy verdi.
Sonuçları göster