FUSSİLET Suresi 54. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 41/FUSSİLET-54

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

FUSSİLET Suresi 54. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 41/FUSSİLET-54

FUSSİLET-54 için 40 meâl bulundu. Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) (41/FUSSİLET-54: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler, yine iyi bilin ki, Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.) / Seyyid Kutub (41/FUSSİLET-54: İyi bil ki onlar, Rabb'ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, herşeyi kuşatmıştır.)
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

E lâ innehum fî miryetin min likâi rabbihim, e lâ innehu bi kulli şey’in muhît(muhîtun).

1.e lâ: (öyle) değil mi
2.inne-hum: muhakkak, gerçekten onlar
3.: de, içinde
4.miryetin: şüphe
5.min: den
6.likâi rabbi-him: Rab'lerine mülâki olmak, ulaşmak
7.e lâ: (öyle) değil mi
8.inne-hu: muhakkak, gerçekten o
9.bi kulli şey'in: herşeyi
10.muhîtun: kuşatandır

1 - İmam İskender Ali Mihr: Onlar gerçekten Rab’lerine mülâki olacaklarından (ruhlarını hayatta iken Allah’a ulaştıracaklarından) şüphe içindeler, öyle değil mi? O (Allah), herşeyi ihata etmiştir (ilmiyle kuşatmıştır), öyle değil mi?
2 - Diyanet İşleri: İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi kuşatandır.
3 - Abdul Metin Saruhan: Dikkat edin; Onlar, Rab’lerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FETİH-20 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bu âyette "Sıratı Mustakîm" veya "Allah'a ulaştıran yol" tabirini kullanmamış tüm mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Sıratı Mustakîm doğru veya dosdoğru yol değildir. Sıratı Mustakîm; Allah'a...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: İyice bil ki onlar, şüphe yok, Rablerine kavuşacaklarından şüphe etmedeler; iyice bil ki şüphe yok, o, her şeyi kuşatmış, kavramıştır.
5 - Abdullah Parlıyan: Gözünü aç ve iyi bil muhakkak ki bunca delillerden sonra hâlâ akıllanıp, İslâm'a gelmiyorlarsa, Rablerine kavuşup, hesap görüleceğinden şüphe etmektedirler. Şüphesiz ki O Allah, herşeyi gücü ve bilgisiyle kuşatandır.
6 - Adem Uğur: Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.
7 - Ahmed Hulusi: Dikkat edin! Muhakkak ki onlar Rablerinin likâsından (Rablerinin varlıklarında açığa çıkışını yaşamaktan) şek - şüphe içindedirler! Dikkat edin! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (her şeyin Esmâ'sıyla varlığında olarak) Muhiyt'tir (ihâta eder)!
8 - Ahmet Tekin: Dikkat edin, onlar, diriltilerek, Rablerinin huzurunda hesaba çekilerek, mükâfatlandırılma ve cezalandırılma konusunda şüphe içindeler. Bilesiniz ki, O her şeyi ilmiyle, kudretiyle abluka altına almıştır.
9 - Ahmet Varol: İyi bil ki onlar, Rabblerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki O her şeyi kuşatmıştır.
10 - Ali Bulaç: Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.
11 - Ali Fikri Yavuz: Dikkat et! O kâfirler, Rablerine kavuşmaktan bir şübhe içindedirler. Dikkat et, Allah her şeyi (ilmi ve kudreti ile) kuşatandır.
12 - Ali Ünal: Ama şunu bilin ki, onlar (yaptıklarının hesabını vermekten kaçıp kurtulma kuruntuları beslemekte, bu sebeple) Rabbileriyle nihaî buluşma konusunda maksatlı şüpheler içinde boğulup gitmekte (ve bundan dolayı da Kur’ân’a inanmaya yanaşmamaktadırlar). Ama yine bilin ki O, her şeyi (ilim ve kudretiyle) çepeçevre kuşatmıştır.
13 - Bayraktar Bayraklı: Dikkat ediniz, onlar Rabblerine kavuşacakları konusunda şüphe içerisindedirler. İyi biliniz ki, Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.[515]
14 - Bekir Sadak: Dikkat edin; onlar Rablerine kavusmaktan suphededirler; dikkat edin; Allah suphesiz her seyi bilgisiyle kusatandir. *
15 - Celal Yıldırım: Haberiniz olsun ki, onlar Rablarına kavuşma hususunda tam bir şüphe içindedirler. Dikkat edin ki, O, her şeyi (ilmiyle, kudretiyle, tasarrufuyla) kuşatmıştır.
16 - Cemal Külünkoğlu: Dikkat et, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır.
17 - Diyanet İşleri (eski): Dikkat edin; onlar Rablerine kavuşmaktan şüphededirler; dikkat edin; Allah şüphesiz her şeyi bilgisiyle kuşatandır.
18 - Diyanet Vakfi: Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.
19 - Edip Yüksel: Aslında onlar Rab'lerinden bir kuşku içindedirler. O, her şeyi (bilgi ve yönetimiyle) kuşatmıştır.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Uyan! onlar rablarının likasından işkil içindeler, uyan ki o her şey'i muhît
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Uyan! Onlar Rablerinin karşısına çıkacaklarından şüphe içindedirler; uyan ki, O herşeyi kuşatmıştır.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler, yine iyi bilin ki, Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır.
23 - Gültekin Onan: Dikkatli olun; gerçekten onlar, rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.
24 - Harun Yıldırım: Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.
25 - Hasan Basri Çantay: Gözünü aç, muhakkak onlar Rablerine kavuşmakdan bir şübhe içindedirler. Gözünü aç, O, hakıykaten herşey'i çepçevre kuşatandır.
26 - Hayrat Neşriyat: Dikkat edin! Muhakkak ki onlar, Rablerine kavuşmaktan şübhe içindedirler. Dikkat edin! Doğrusu O, herşeyi (ilim ve kudretiyle) hakkıyla kuşatıcıdır.
27 - İbni Kesir: İyi bilin ki; onlar, Rabblarına kavuşmaktan şüphededirler. Dikkat edin, muhakkak ki Allah; her şeyi çepeçevre kuşatandır.
28 - İlyas Yorulmaz: Onlar Rablerine kavuşacaklarına dair, şüphe içerisinde olmadılar mı? Gerçekten O Allah, her şeyi kuşatıcı değil midir?
29 - Kadri Çelik: İyi bilin ki gerçekten onlar, rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. İyi bilin ki gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.
30 - Muhammed Esed: Gerçek şu ki onlar, (Hesap Günü) Rableri ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarından tam emin değiller! Şüphesiz O, her şeyi kuşatır!
31 - Mustafa İslamoğlu: Bakın, belli ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarına ilişkin tereddüt içindedirler! Bakın, şüphe yok ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır!
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: İyi bil ki, şüphe yok onlar Rablerine kavuşmaktan dolayı bir şekk içindedirler. İyi bil ki, muhakkak O, her şeyi ilmen ihata edendir.
33 - Ömer Öngüt: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki O her şeyi çepeçevre kuşatandır.
34 - Şaban Piriş: Onlar, Rab’lerine kavuşmaktan şüphe içindedirler! Bilin ki o, her şeyi kuşatmıştır.
35 - Sadık Türkmen: Iyi biliniz ki onlar, Rableriyle karşılaşmaktan kuşku içindedirler. İyi biliniz ki kesinlikle O, herşeye gücü yetendir.
36 - Seyyid Kutub: İyi bil ki onlar, Rabb'ine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, herşeyi kuşatmıştır.
37 - Suat Yıldırım: Ama dikkat edin ki onlar Rab’lerine kavuşma hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O, her şeyi ilmi ve kudreti ile kuşatmıştır.
38 - Süleyman Ateş: İyi bil ki onlar, Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. İyi bil ki O, her şeyi kuşatmıştır (her şey Allâh'ın bilgisi içindedir).
39 - Tefhim-ul Kuran: Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rabblerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp kuşatandır.
40 - Ümit Şimşek: Heyhat, onlar Rablerine kavuşmaktan kuşku içindedirler. Ama şunu da iyi bilin ki, O herşeyi her haliyle kuşatmıştır.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Dikkat edin, onlar Rablerine kavuşma konusunda bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın! Allah Muhît'tir, herşeyi çepeçevre kuşatmıştır.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Dikkat et, o kâfirler Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkat et Allah herşeyi (ilmi ve kudretiyle) çepeçevre kuşatandır.
Ahmet Davudoğlu: Dikkat et! Onlar, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Dikkat et! O (Allah) herşeyi ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır.
Ali Arslan: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmak hususunda şüphe içindedirler. Ve iyi bilin ki O (Allah) herşeyi ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır.
Arif Pamuk: Dikkat edin! Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Dikkat edin! Allah, her şeyi bilgisiyle kuşatmıştır.
Ayntabî Mehmet Efendi: İyi bil ki, onlar (küfredenler) Rablerine kavuşmadan şek içindedirler. Yine iyi bil ki Allahû Tealâ, herşeyi (ilmi ve kudretiyle) muhît'tir.
Bahaeddin Sağlam: İyi bilin ki onlar, Rableri ile buluşmaktan şüphe içindedirler... İyi bilin ki O, herşeyi kuşatmıştır.
Diyanet Vakfı (1993): Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, herşeyi (ilmiyle) kuşatmıştır.
Hasan Tahsin Feyizli: Dikkat et, onlar Rabb'lerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. İyi bil ki O, (Allah, ilim ve kudretiyle) şüphesiz herşeyi kuşatandır.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Onlar Rablerine kavuşmaktan şüphededirler.
Hüseyin Kaleli: “Dikkat et! Şüphesiz onlar Rabblerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkatli ol. Muhakkak O, her şeyi kuşatandır.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilin ki O herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır.
Bir Heyet:
Nedim Yılmaz: İyi bil ki, onlar, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. İyi bil ki, Allah (ın ilmi) her şeyi kuşatıcıdır.
Ömer Rıza Doğrul: İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşmak hususunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, (Hak Tealâ her şeyi kuşatmıştır). Herşey O'nun kabzasındadır.
Talat Koçyiğit: Bilesiniz ki, o müşrikler, Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler; ve yine bilesiniz ki, O, herşeyi kuşatmıştır.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Dikkat et! Onlar (kâfirler) Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Dikkat et ki Allah, herşeyi çepeçevre kuşatandır.
:

quran-menu
FUSSİLET Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.076 kişi oy verdi.
Sonuçları göster