FUSSİLET Suresi 33. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 41/FUSSİLET-33

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

FUSSİLET Suresi 33. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 41/FUSSİLET-33

FUSSİLET-33 için 40 meâl bulundu. Cemal Külünkoğlu (41/FUSSİLET-33: (İnsanları kulluk için) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?) / Kadri Çelik (41/FUSSİLET-33: (İnsanları) Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve “Gerçekten de ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?)
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn(muslimîne).

1.ve men: ve kim, kimse, kişi
2.ahsenu: daha güzel, en güzel
3.kavlen: söz
4.mimmen (min men): kimseden, kişiden
5.deâ: çağırdı, davet etti
6.ilâllâhi (ilâ allâhi): Allah'a
7.ve amile: ve amel etti, yaptı
8.sâlihan: salih amel, nefsi ıslâh edici amel
9.ve kâle: ve dedi
10.inne-nî: muhakkak ben
11.min el muslimîne: teslim olanlardan, müslümanlardan

1 - İmam İskender Ali Mihr: Allah’a davet eden ve salih amel (nefs tasfiyesi) yapan ve: “Muhakkak ki ben teslim olanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
2 - Diyanet İşleri: Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?
3 - Abdul Metin Saruhan: (İnsanları) Allah’a çağıran iyi iş yapan ve ben, müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

MU'MİNÛN-103 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kur'ân-ı Kerim'de tam 53 âyeti kerime cennet ve cehennem hayatının ebedî olduğunu kesin olarak yer almıştır. Bunun yanısıra cehennemden cennete geçiş olabileceğine dair tek bir âyet söz konusu deği...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Allah'a çağırandan ve iyi işlerde bulunandan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ki?
5 - Abdullah Parlıyan: İnsanları Allah yoluna çağıran, doğru dürüst işler işleyen ve ben müslümanlardanım diyenden daha iyi sözlü kim olabilir?
6 - Adem Uğur: (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?
7 - Ahmed Hulusi: Allâh'a çağıran, imanın gereğini uygulayan ve: "Muhakkak ki ben mutlak teslimiyeti yaşayanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?
8 - Ahmet Tekin: İnsanları, Allah’a kulluk ve ibadete, Allah yoluna davet eden, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen:
'Ben de İslâm’ı yaşayan müslümanlardan biriyim' diyen, sorumluluk şuuruyla görevini yerine getiren kimseden, müslümandan daha güzel sözlü kim olabilir?
9 - Ahmet Varol: Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve: 'Şüphesiz ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
10 - Ali Bulaç: Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?
11 - Ali Fikri Yavuz: “- Ben gerçek müslümanlardanım.” deyib salih amel işleyerek Allah’a (ibadete) çağıran kimseden daha güzel sözlü kim var?
12 - Ali Ünal: İnsanları Allah’a, O’nun yoluna çağıran ve kendisi imanın gerektirdiği doğru, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” diye ilan eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
13 - Bayraktar Bayraklı: Allah'a çağıran, yararlı iş yapan ve “Ben, kesinlikle Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
14 - Bekir Sadak: "Dogrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim» diyen, yararli is isleyen ve Allah'a cagiran kimseden daha guzel sozlu kim vardir?
15 - Celal Yıldırım: Allah'a davet edip iyi-yararlı amelde bulunan ve «ben şüphesiz müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
16 - Cemal Külünkoğlu: (İnsanları kulluk için) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve “Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
17 - Diyanet İşleri (eski): 'Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim' diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
18 - Diyanet Vakfi: (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden kimin sözü daha güzeldir?
19 - Edip Yüksel: ALLAH'a çağıran, erdemli davranan ve 'Ben teslim olanlardanım,' diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ben şübhesiz müslimanlardanım deyip salâh ile çalışarak Allaha da'vet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): «Ben şüphesiz müslümanlardanım.» deyip dürrüstlükle çalışarak Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü de kim olabilir?
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve: «Ben gerçekten müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
23 - Gültekin Onan: Tanrı'ya çağıran, salih amelde bulunan ve: "Gerçekten ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?
24 - Harun Yıldırım: (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden kimin sözü daha güzeldir?
25 - Hasan Basri Çantay: (İnsanları) Allaha da'vet ve (kendisi de) iyi amel (ve hareket) eden ve «ben şübhesiz müslümanlardanım» diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?.
26 - Hayrat Neşriyat: Hem Allah’(ın yolun)a da'vet eden ve sâlih amel işleyen ve: 'Doğrusu ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
27 - İbni Kesir: Muhakkak ki ben müslümanlardanım, diyerek salih amel işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
28 - İlyas Yorulmaz: Allah'a çağıran, doğru ve yararlı işler yapan ve “Ben müslüman olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir.
29 - Kadri Çelik: (İnsanları) Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve “Gerçekten de ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?
30 - Muhammed Esed: (İnsanları) Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve "Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım!" diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
31 - Mustafa İslamoğlu: Allah'a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve "Ellbette ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ve daha güzel sözlü kim vardır, Allah'a dâvet eden ve sâlih amelde bulunan ve, «Şüphe yok ki, ben müslümanım,» diyen kimseden?
33 - Ömer Öngüt: İnsanları Allah'a çağıran, kendisi de sâlih amel işleyen ve "Doğrusu ben müslümanlardanım!" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
34 - Şaban Piriş: Allah’a davet eden, doğruları yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
35 - Sadık Türkmen: Allah’a çağıran; faydalı işi en iyi şekilde (dürüstçe) yapan ve ’ben teslim olanlardanım’ diyen kimselerden, daha güzel sözlü kim olabilir?
36 - Seyyid Kutub: İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve «Ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
37 - Suat Yıldırım: Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?
38 - Süleyman Ateş: (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
39 - Tefhim-ul Kuran: Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: «Gerçekten ben müslümanlardanım» diyenden daha güzel sözlü kimdir?
40 - Ümit Şimşek: Allah'a çağıran, güzel işler yapan ve 'Ben Müslümanlardanım' diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Allah'a çağırıp/yakarıp hayra ve barışa yönelik iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?!
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: (İnsanları) Allah'a davet edip, iyi iş ve hareketlerde bulunan ve: “Ben gerçek müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim var?
Ahmet Davudoğlu: "Ben gerçekten Müslümanlardanım" deyip yararlı iş yapan ve Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?
Ali Arslan: (İnsanları) Allah'a çağıran ve salih amel işleyen ve “Şüphesiz ki ben müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?
Arif Pamuk: İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve: "Ben müslümanlardanım." diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
Ayntabî Mehmet Efendi: Halkı, Allahû Tealâ'ya davet edip salih amel işleyen ve: “Ben (Allahû Tealâ'nın emrine münksad) müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Bahaeddin Sağlam: Artık, Allah'a çağıran, yararlı işler yapan ve “Gerçekten ben müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?
Diyanet Vakfı (1993): (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben müslümanlardanım.” diyenden kimin sözü daha güzeldir?
Hasan Tahsin Feyizli: (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş (ve hareket) yapan ve “Şüphesiz ben müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kimdir?
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: “Doğrusu ben, kendini Allah'a verenlerdenim.” diyen, yararlı iş işleyen ve Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Hüseyin Kaleli: “Allâh’a davet eden ve yararlı iş yapan ve: “Şüphesiz ben Müslümanlardanım” diyen kimseden sözce daha güzel kimdir?”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Allah'a çağıran, güzel işlerde bulunan ve "Ben Müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Bir Heyet:
Nedim Yılmaz: Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “Ben Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır.
Ömer Rıza Doğrul: (İnsanları) Allah (yoluna) çağıran, doğru dürüst işler işliyen ve ben Müslümanlardanım! diyenden, daha iyi sözlü kim olabilir?!
Talat Koçyiğit: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve “ben müslümanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Allah'a (ibadete) davet eden ve salih ameli işleyip “Ben müslümanlardanım.” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
:

quran-menu
FUSSİLET Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.125 kişi oy verdi.
Sonuçları göster