MU'MİN-23, MU'MİN Suresi 23. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

MU'MİN-23, MU'MİN Suresi 23. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MU'MİN-23 için 40 meâl bulundu. Ömer Nasuhi Bilmen (40/MU'MİN-23: Andolsun ki, Mûsa'yı âyetler ve apaçık bir emr-i kahir ile gönderdik.) / Ömer Öngüt (40/MU'MİN-23: Andolsun ki biz Musa'yı âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik.)
Sureler
Ayetler
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

Ve lekad erselnâ mûsâ bi âyâtinâ ve sultânin mubîn(mubînin).

1.ve lekad: ve andolsun
2.erselnâ: biz gönderdik
3.mûsâ: Musa
4.bi âyâti-nâ: âyetlerimizle
5.ve: ve
6.sultânin: sultan, delil, mucize
7.mubînin: açıkça, apaçık

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve andolsun ki Musa (A.S)’ı âyetlerimizle ve apaçık bir sultanla (delil, mucize ve kitap ile) gönderdik.
2 - Diyanet İşleri: (23-24) Andolsun ki biz Mûsâ’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a, Hâmân’a ve Kârûn’a gönderdik. Onlar ise; “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.
3 - Abdul Metin Saruhan: And olsun ki Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir emri kahir ile gönderdik.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

SECDE-9 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Sayın Ahmet Tekin ve Şaban Piriş Hocalarımız "Allah'ın insana Kendi ruhundan üfürmesini", "can verdi" olarak parantez içine almaksızın yorum ile tercüme etmişler, HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Ruhun ins...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Ve andolsun ki Mûsâ'yı delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik.
5 - Abdullah Parlıyan: Biz Musa'yı mesajlarımızla ve bizden aldığı apaçık bir yetki ile göndermiştik.
6 - Adem Uğur: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, gönderdik.
7 - Ahmed Hulusi: Andolsun ki Musa'yı işaretlerimiz ve apaçık bir karşı konulamaz delil ile irsâl ettik.
8 - Ahmet Tekin: Mûsâ’yı âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak görevlendirdik.
9 - Ahmet Varol: Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.
10 - Ali Bulaç: Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik;
11 - Ali Fikri Yavuz: Doğrusu biz, Mûsa’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik:
12 - Ali Ünal: Gerçek şu ki, Musa’yı (peygamberliğini ve Mesajımızı ispat eden) delillerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir yetki ile gönderdik,
13 - Bayraktar Bayraklı: (23-24) Andolsun ki biz, Mûsâ'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn'a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler.[503]
14 - Bekir Sadak: (23-24) And olsun ki Musa'yi, mucizelerimiz ve apacik delillerle Firavun, Haman ve Karun'a gondermisizdir. Onlar: «Bu, yalanci sihirbazin biridir» demislerdi.
15 - Celal Yıldırım: (23-24) And olsun ki, biz, Musa'yı mu'cizelerle ve açık belgelerle Fir'avn'a, Hâmân'a ve Karun'a peygamber olarak gönderdik. Onlar ise, «bu çok yalancı bir sihirbazdır» dediler.
16 - Cemal Külünkoğlu: (23-24) Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a, (Veziri) Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!”
17 - Diyanet İşleri (eski): (23-24) And olsun ki Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık delillerle Firavun, Haman ve Karun'a göndermişizdir. Onlar: 'Bu, yalancı sihirbazın biridir' demişlerdi.
18 - Diyanet Vakfi: (23-24) Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.
19 - Edip Yüksel: Musa'yı ayetlerimiz ve apaçık bir yetki ile gönderdik.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Celâlim hakkı için Musâyı âyetlerimizle ve açık bir bürhan ile gönderdik
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik,
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Andolsun Musa'yı âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.
23 - Gültekin Onan: Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik;
24 - Harun Yıldırım: Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, gönderdik.
25 - Hasan Basri Çantay: (23-24) Andolsun ki biz Musâyı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Fir'avna, Hâmâne ve Kaaruna gönderdik de (ona) «Çok yalancı bir sihirbaz» dediler..
26 - Hayrat Neşriyat: (23-24) And olsun ki, Mûsâ’yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun’a, Hâmân’a ve Karûn’a gönderdik. Buna rağmen (onlar:) '(Bu) çok yalancı bir sihirbazdır!' dediler.
27 - İbni Kesir: Andolsun ki; Biz, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık burhan ile gönderdik.
28 - İlyas Yorulmaz: Biz Musa'yı ayetlerimizle ve kesin ikna edici açık kanıtlarla göndermiştik.
29 - Kadri Çelik: Şüphesiz biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık üstün bir delille gönderdik.
30 - Muhammed Esed: Biz, Musa'yı mesajlarımızla ve (Bizden aldığı) açık bir yetki ile göndermiştik
31 - Mustafa İslamoğlu: Doğrusu Biz Musa'yı, mesajlarımızla ve (sahibinin doğruluğuna şahit olan) apaçık bir belgeyle elçi göndermiştik:
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Andolsun ki, Mûsa'yı âyetler ve apaçık bir emr-i kahir ile gönderdik.
33 - Ömer Öngüt: Andolsun ki biz Musa'yı âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile gönderdik.
34 - Şaban Piriş: Musa’yı mucizelerimiz ve apaçık belgelerle göndermiştik.
35 - Sadık Türkmen: Ant olsun, Biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla gönderdik.
36 - Seyyid Kutub: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık yetki ile gönderdik.
37 - Suat Yıldırım: (23-24) Gerçekten Biz Mûsa’yı âyetlerimiz, mûcizelerimiz ve apaçık bir yetki ile Firavun’a, Hâman’a ve Kârun’a gönderdik de onlar: "Bu yalancı bir sihirbazdır!" dediler.
38 - Süleyman Ateş: Andolsun biz Mûsâ'yı âyetlerimizle ve apaçık bir yetki ile gönderdik:
39 - Tefhim-ul Kuran: Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık ispatlı bir delille gönderdik;
40 - Ümit Şimşek: Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle göndermiştik.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Yemin olsun, Mûsa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla göndermiştik.

quran-menu
MU'MİN Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.341 kişi oy verdi.
Sonuçları göster