MU'MİN Suresi 15. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 40/MU'MİN-15

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

MU'MİN Suresi 15. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 40/MU'MİN-15

MU'MİN-15 için 40 meâl bulundu. Elmalılı (sadeleştirilmiş) (40/MU'MİN-15: O dereceleri yüksek Arş'ın sahibi (Allah), buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emrinde ruh (melek) indirip vahy veriyor.) / Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) (40/MU'MİN-15: O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.)
Sureler
Ayetler
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzira yevmet telâk(telâkı).

1.refîu ed derecâti: dereceleri yükselten
2.zû el arşi: arşın sahibi
3.yulkî: ilka eder, ulaştırır
4.er rûha: ruh
5.min: den
6.emri-hi: onun emri
7.alâ men: kimseye
8.yeşâu: diler, diliyor, dilediği
9.min: den
10.ibâdi-hi: onun kulları
11.li yunzire: uyarması için, haber vermesi için
12.yevme et telâkı: Allah'a mülâki olma (ulaşma) günü

Doğru tercüme edilmiş meâller


1 - İmam İskender Ali Mihr: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından (Kendisine ulaştırmayı) dilediği kişinin (Allah’a ulaşmayı dilediği için Allah’ın da Kendisine ulaştırmak istediği kişinin) üzerine (başının üzerine) Allah’a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ın emrini tebliğ edecek) bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.
1 - Abdulbaki Gölpınarlı: Dostlarının derecelerini yüceltir, arşın sâhibidir; kavuşma gününden korkutmak için kullarından dilediğine Rûh'u, emriyle indirir.
2 - Ahmet Varol: (O) dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi, buluşma günüyle uyarması için kullarından dilediğine emrinden olan Ruh'u indirir.
3 - Ali Bulaç: Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi (Allah), 'toplanma ve buluşma' günü ile uyarıp korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
4 - İbni Kesir: Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, karşılaşma gününden korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
5 - Süleyman Ateş: (O,) Dereceleri yükselten; Arş'ın sâhibi (Allâh), buluşma gününe karşı uyarmak için, emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir.
6 - Tefhim-ul Kuran: Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi (Allah), (ahiretteki) 'toplanma ve buluşma' günü ile uyarıp korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
7 - Ümit Şimşek: Dereceleri yükselten ve Arş'ın sahibi olan Allah, kendi emrinden olan ruhu, kavuşma günü hakkında insanları uyarması için kullarından dilediğine indirir.
8 - Yaşar Nuri Öztürk: O Refî'dir, dereceleri yükseltendir; arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Rûh'u kullarından dilediğine indirir.

Hatalı tercüme edilmiş meâller

1 - Elmalılı Hamdi Yazır: O dereceleri yüksek, Arşın sahibi telâkıy gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine ruh indiriyor
2 - Ömer Öngüt: Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, kavuşma gününün dehşetini haber vermek için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
3 - Suat Yıldırım: O, dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için rûhu indirir.

Hidayetin gizlendiği meâller

DİKKAT!

MU'MİN Suresinin 15. âyeti hidayetin açıklandığı/konu alındığı bir âyettir.

Türkiye'deki tüm Kur'ân-ı Kerim meâlleri, İslâm âlemini son derece hazin ve ürkütücü bir sona sürüklemektedir. Mütercimlerin birçoğu özellikle insanların kurtuluşuna yönelik hidayet âyetlerini bilerek ya da bilmeyerek gizlemişlerdir. Âyetin aslî muhtevasında olmayan kelimeleri meallerine eklemek ya da aslında var olan kelimeleri meallerinden çıkarmak suretiyle Allah’ın âyetlerini değiştirerek insanların dünya ve ahiret kurtuluşunu engellemişlerdir.

MU'MİN Suresinin 15. âyetinde hidayetin nasıl gizlendiğini görmek için: www.kuranmeali.org Kur'ân hakikâtlerini Kur'ân'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.
1 - Adem Uğur: Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.
2 - Ahmed Hulusi: Refi'üd Derecât'tır (dereceleri yükseltendir), Zül-Arş'tır (Arş sahibidir). . . Gerçeğin kavranması süreci (nedeniyle) uyarmak için, kullarından dilediğine hükmünden ruhu (Esmâ'sının anlamını fark etmeyi şuuruna) ilka eder!
3 - Ahmet Tekin: O, yüce sıfatlarla muttasıf, mahlûkata benzemekten münezzeh olan, Arş’ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının sahibi Allah, hesapların görüleceği buluşma gününün, kıyametin dehşetini haber vermek için, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kullarından bazılarına, var ettiği, koruduğu aslî düzenin bir bölümü olan, tabiî, dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni içeren, ihya eden, insanları ve toplumları pislikten arındıran vahyi, Kur’ân’ı indiriyor.
4 - Ali Fikri Yavuz: O dereceleri yükselten arşın sahibi (Allah, mahlûkatın birbirine kavuşacağı) kıyamet gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine (Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’a), kendi emrinden vahy indiriyor.
5 - Bekir Sadak: Ars sahibi, varliklarin en yucesi olan Allah, kavusma gununu ihtar etmek icin kullarindan diledigine emriyle vahyi indirir.
6 - Celal Yıldırım: Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi, (insanları) kavuşma gününe karşı uyarmak için emrinden olan ruhu (vahyi) kullarından dilediğinin kalbine indirir.
7 - Diyanet İşleri: O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.
8 - Diyanet İşleri (eski): Arş sahibi, varlıkların en yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle vahyi indirir.
9 - Diyanet Vakfi: Dereceleri yükselten, Arş'ın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir.
10 - Edip Yüksel: Dereceleri Yükselten, Yönetim Sahibi. Buluşma gününe karşı uyarsın diye kullarından dilediğine, emirlerini içeren vahyini indirir.
11 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): O dereceleri yüksek Arş'ın sahibi (Allah), buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emrinde ruh (melek) indirip vahy veriyor.
12 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.
13 - Seyyid Kutub: Arş sahibi, varlıkların en yücesi olan Allah, kavuşma gününü ihtar etmek için kullarından dilediğine emriyle vahyi indirir.
14 - Gültekin Onan: Dereceleri yükselten arşın sahibi (Tanrı), 'toplanma ve buluşma' günü ile uyarıp korkutmak için, kendi buyruğundan olan ruhu kullarından dilediğine indirir.
15 - Hasan Basri Çantay: Sıfatları yüce, arşın saahibi (Allah, insanları) o kavuşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan vahyi kullarından kimi dilerse ona ilkaa eder.
16 - Hayrat Neşriyat: (O, ihlâslı kullarının) dereceleri(ni) hakkıyla yükseltendir, Arşın sâhibidir. Karşılaşma günü ile korkutmak için, kendi emrinden olan rûhu (vahyi), kullarından dilediği kimseye ilka eder (indirir).
17 - Muhammed Esed: O, bütün (varlık) derecelerinin en yücesi olarak kudret tahtına kurulmuştur. O, Kendi iradesiyle kullarından dilediğine vahiy indirir ki (bütün insanları) O'na kavuşacakları Gün(ün gelip çatacağı) konusunda uyarsın;
18 - Ömer Nasuhi Bilmen: Dereceleri yükselten Arş'ın sahibi olan Allah Teâlâ, kendi emrinden olan vahyi, kullarından dilediğine ilkâ buyurur ki, kavuşulacak gün ile korkutulmakta bulunsun.
19 - Şaban Piriş: Dereceleri yükselten Arş’ın, otoritenin sahibidir. Emrindeki vahyi, kullarından dilediğine indirir. Buluşma gününü hatırlatmak için...

MU'MİN-15 ayetinde Hidayet Nasıl Gizlenmiştir?

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

MU'MİN-15 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

MU'MİN SURESİNİN 15. ÂYETİNDE TOPLAM 18 MEÂLDE HİDAYET GİZLENMİŞTİR

Mu'min suresinin 15. âyeti kerimesinde "yulkır rûha min emrihî: emrinden bir ruh ulaştırır" ifadesi açık olarak yer almıştır.

Sayın Hocalarımız Adem Uğur, Ahmet Tekin, Ali Fikri Yavuz, Bekir Sadak, Diyanet İşleri, Celal Yıldırım, Diyanet İşleri (eski), Diyanet Vakfi, Edip Yüksel, Fizilal-il Kuran, Gültekin Onan, Hasan Basri Çantay, Hayrat Neşriyat, Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Şaban Piriş'e sormak zorunda olduğumuz bir soru var:

Allah'ın âyetlerinden bir kelimeyi (rûha: ruh) çıkararak, âyetin aslında olmayan bir kelimeyi (vahiy) meâlinize eklerken, gerçekten hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?
2/BAKARA-174: İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbî ve yeşterûne bihî semenen kalîlen, ulâike mâ ye’kulûne fî butûnihim illen nâre ve lâ yukellimuhumullâhu yevmel kıyâmeti ve lâ yuzekkîhim, ve lehum azâbun elîm(elîmun).
Muhakkak ki onlar, Allah’ın indirdiği Kitap’tan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri (bu rüşvet), karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyâmet günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek (temize de çıkarılmayacaklar). Ve onlar için elîm bir azap vardır.

İçinizden sağ olanları bir kez daha Allah'ın huzurunda tövbeye ve vebâlini aldığınız milyonlarca kişiden özür dilemeye davet ediyoruz.
****

Onlarca raporumuzda söylemekten dilimizde tüy bitti ama bu âyette de değinmeden geçemeyeceğiz.

SADELEŞTİRİLMİŞ BASKI SAHTEKARLIĞININ FARKINDA MISINIZ?

Türkiye'de istatistiksel olarak toplumun çoğunluğu tarafından en çok itibar gören Kur'ân Meâli merhum Elmalılı Hamdi Yazır meâlidir ve bu sebeple bugüne kadar en çok satılmış Kur'ân Meâli konumundadır. Ancak, bu bilgi kâğıt üzerinde tasdik edilen bir bilgi olsa dahi aslında dinimiz üzerinde oynanan en büyük sahtekarlığın maskelenmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye'de en çok satılan Kur'ân Meâli'nin kapağında Elmalılı Hamdi Yazır yazıyor olsa da içinde yer alan meâl merhuma ait değildir!!!

Eğer siz de evinizde Elmalılı'ya ait bir Kur'ân Meâli olduğunu zannediyorsanız, elinizdeki Kur'ân Meâli'nin Elmalılı Hamdi Yazır'a ait olmadığını hemen Mu'min Suresinin 15. âyeti kerimesini açarak siz de görebilirsiniz.

40/Mu'min-15
 • Elmalılı Hamdi Yazır: O dereceleri yüksek, Arşın sahibi telâkıy gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine ruh indiriyor.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş - 1) : O dereceleri yüksek Arş'ın sahibi (Allah), buluşma gününün dehşetini haber vermek için kullarından dilediğine emrinde ruh (melek) indirip vahy veriyor.
 • Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O dereceleri yükselten Arş'ın sahibi Allah, o buluşma gününün (kıyametin) dehşetini haber vermek için kullarından dilediği kimseye emrinden ruh (melek) indiriyor.

  Her iki sahtekar da "ruh" kelimesini anlayamayacağımız(!) için mi melek olarak açıklama gereği duymuştur? 1 no'lu sahtekar Elmalılı'nın hangi kelimesini "vahy vermek" olarak sadeleştirmiş?

  Acaba başka bir kişinin ismini kullanarak meâl çıkaran bu sahtekarlar ruh ve nefsten bahsedilen diğer âyetlerin meâlinde de bizlerin daha iyi anlaması için bazı sadeleştirmeler yapmış mıdır?

  89/FECR-27 ÂYETİNDEKİ SADELEŞTİRİLMİŞ MEÂL SAHTEKARLIĞINI HATIRLAYALIM:
  89/FECR-27: Yâ eyyetuhân nefsul mutmainnetu.
  Ey mutmain olan nefs!

 • Elmalılı Hamdi Yazır: Ey o rabbına muti' olan nefs-i mutmeinne (doğru)
 • Elmalılı (sadeleştirilmiş - 1) : Ey Rabbine itaat eden huzura ermiş ruh,
 • Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!

  ****

  Kısacası sorulacak o kadar çok soru, söylenecek o kadar çok söz var ama bu sahtekarların bu soruların cevabını ne sizlere, ne de Allah'a veremeyecekleri su götürmemektedir.

  Çok geçmeden bu gaflet uykusundan hepimiz uyanmalı ve bu sahtekarların hükümranlığına dur demek için vakit kaybetmemeliyiz.
 • Raporun devamı...

  quran-menu
  MU'MİN Suresi (Mealleri Kıyasla)
  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85
  quran-menu
  Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

  Kuran Meali Org Android APP

  KuranMealiOrg Android Sürümü

  Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
  Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
  Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
  Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
  Sitemizi Download Edin
  Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
  Windows 10 ile uyumludur.

  Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

  Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

  Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

  Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

  Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

  Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

  KuranMeali.Org Anketleri
  Allah'a ulaşmayı dilemek
  Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
   Evet
   Hayır

  43.151 kişi oy verdi.
  Sonuçları göster