MU'MİN Suresi 13. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 40/MU'MİN-13

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

MU'MİN Suresi 13. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 40/MU'MİN-13

MU'MİN-13 için 40 meâl bulundu. Edip Yüksel (40/MU'MİN-13: O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.) / Elmalılı Hamdi Yazır (40/MU'MİN-13: Odur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için Semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar)
Sureler
Ayetler
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Huvellezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum mines semâi rızkâ(rızkan), ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb(yunîbu).

1.huve: o
2.ellezî: ki o
3.yurî-kum: size gösteriyor
4.âyâti-hi: onun âyetleri
5.ve yunezzilu: ve indirir
6.lekum: sizin için
7.min es semâi: semadan, gökten
8.rızkan: rızık
9.ve mâ yetezekkeru: ve tezekkür etmez
10.illâ: ancak, den başka
11.men: kimse, kişi
12.yunîbu: yönelir, münib olur

1 - İmam İskender Ali Mihr: O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah’a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).
2 - Diyanet İşleri: O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O’na yönelen, düşünüp ibret alır.
3 - Abdul Metin Saruhan: Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O’dur. Allah’a yönelenden başkası ibret almaz.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

ÂLİ İMRÂN-73 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Ülkemizdeki bütün Kur’ân-ı Kerim meallerini kıyasladığımızda karşılaştığımız vahim tablo giderek daha da karanlık bir hâl alıyor sevgili okurlarımız. Sizleri yıllardır uyarmamıza ve Kur’ân’daki hid...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Öyle bir mâbuttur ki delillerini göstermededir size ve rızıklandırmak için gökten yağmur yağdırmadadır size ve ona dönen kişiden başkası ibret ve öğüt almaz bundan.
5 - Abdullah Parlıyan: O Allah ki, size apaçık alametlerini ve delillerini gösteriyor ve size gökten rızıklar indiriyor. Ama ancak O'na yönelip gönül verenlerden başkası, bundan bir ders çıkarmaz.
6 - Adem Uğur: Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
7 - Ahmed Hulusi: "HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor ve semâdan (bilincinize) sizin için bir rızık (hakikatine dair ilim) indiriyor. . . (Bunun ne demek olduğunu hakikatine) yönelenden başkası hatırlayıp üzerinde derin düşünemez!
8 - Ahmet Tekin: O, size kudretinin, büyüklüğünün ve birliğinin delillerini gösterendir. Sizin için gökten rızık indirendir. Yalnızca Allah’a yönelip, gönülden bağlı olanlar düşünüp ibret alıyor.
9 - Ahmet Varol: O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Allah'a) yönelenden başkası öğüt almaz.
10 - Ali Bulaç: O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.
11 - Ali Fikri Yavuz: O’dur ki, size (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor, sizin için gökten bir rızık (sebebi olan yağmur) indiriyor. Fakat ancak küfürden dönen (Allah’ın alâmetlerinden ibret alır ve gerçeği) anlar.
12 - Ali Ünal: O ki, size (dış dünyada, bizzat kendi içinizde, eşya ve hadiselerde) âyetlerini (delil ve işaretlerini) göstermekte ve gökten sizin için rızık indirmektedir. Bütün bunlar üzerinde ancak Allah’a yönelecek temiz bir gönüle sahip olanlar düşünür ve onlardan ders alır.
13 - Bayraktar Bayraklı: Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O'dur. Ancak O'na yönelenler öğüt alır.
14 - Bekir Sadak: Size mucizelerini gosteren, size gokten rizik indiren O'dur. Allah'a yonelenden baskasi ibret almaz.
15 - Celal Yıldırım: O Allah ki, size açık belgelerini, mu'cize ve delillerini gösterir; üzerinize gökten rızık indirirdi. Ancak O'na yönelip gönül verenler öğüt ve ibret alırlar.
16 - Cemal Külünkoğlu: O (Allah), (varlığına ve büyüklüğüne delalet eden) âyetlerini size gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Bunlardan) ancak O'na yönelen düşünüp ibret alır.
17 - Diyanet İşleri (eski): Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
18 - Diyanet Vakfi: Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
19 - Edip Yüksel: O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Odur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için Semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat, ancak gönül veren anlar.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.
23 - Gültekin Onan: O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor; içten (Tanrı'ya) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.
24 - Harun Yıldırım: Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
25 - Hasan Basri Çantay: Ki O, âyetlerini size göstermekde, sizin için gökden rızık indirmekde olandır. (Şirkden tevbe ile îmâna) dönecek kimseden başkası (âyâtı Hakdan) ibret almaz.
26 - Hayrat Neşriyat: O (Allah), size delillerini gösteren ve gökten size bir rızık indirendir. Fakat (O’na)yönelen kimseden başkası ibret almaz.
27 - İbni Kesir: Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. O'na yönelenden başkası ibret almaz.
28 - İlyas Yorulmaz: O Allah, size pek çok işaretler (ayetler) gösteren ve gökten sizin için rızık indirendir. Bunları ancak, samimi olarak Allah'a yönelen düşünebilir.
29 - Kadri Çelik: O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelenden başkası hatırlayıp kendine gelemez.
30 - Muhammed Esed: Size (her türlü) işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama Allah'a yönelmiş olanlardan başkası (bundan) bir ders çıkarmaz.
31 - Mustafa İslamoğlu: O'dur size (varlık) delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren: Yönünü O'na çevirenlerden başkası bundan ders almaz.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: O, o (Hâlık-ı Azîm)dir ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızk indiriyor. (Bu âyetleri Hakk'a) Rücu edenlerden başkası anıp düşünemez.
33 - Ömer Öngüt: O Allah ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. Fakat O'na yönelmiş olanlardan başkası ibret almaz.
34 - Şaban Piriş: Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O’dur. Ama hakka yönelenden başkası düşünmez.
35 - Sadık Türkmen: O, size ayetlerini gösteriyor, gökyüzünden sizin için bir rızık (yağmur) indiriyor. Oysa, O’na yönelen kimseden başkası düşünmüyor!
36 - Seyyid Kutub: Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
37 - Suat Yıldırım: Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O’dur. Fakat ancak gönülden Allah’a dönen kimse düşünüp ibret alır.
38 - Süleyman Ateş: O'dur ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, (rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava veriyor). Ancak (O'na) yönelen öğüt alır.
39 - Tefhim-ul Kuran: O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelip dönenden başkası öğüt alıp düşünmez.
40 - Ümit Şimşek: O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve gökten sizin için rızık indirir. Fakat Ona yönelenlerden başkası böyle şeylerden ibret almaz.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızık indiriyor. O'na yönelenden başkası öğüt alamaz.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. O'na dönen kimseden başkası bundan ibret almaz.
Ahmet Davudoğlu: Size âyetlerini gösteren O'dur. Gökten size rızık indirir. Fakat O'na yönelenden başkası anlamaz.
Ali Arslan: Allah o zattır ki, size (bir olduğuna dair) âyetlerini gösteriyor ve size gökten rızık (sebebi olan yağmuru) indiriyor. Ancak (şirkten vazgeçip tevbe ile) O'na yönelen kimse öğüt alır.
Arif Pamuk: Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Ayntabî Mehmet Efendi: O Allahû Tealâ'dır ki, size (vahdaniyetine delalet eder) âyetlerini gösterir ve sizin için semadan rızk indirir. (yağmur ve sâire gibi geçiminize medâr olacak sebepleri ihsân buyurur). Fakat (bu âyetleri), ancak (ma'siyetten tâate) rücu edenler düşünür (ibret alır).
Bahaeddin Sağlam: Size âyet ve delillerini gösteren, gökten sizin için bir rızık indiren O'dur. Fakat O'na yönelenlerden başka bunu idrak eden yok.
Diyanet Vakfı (1993): Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Hasan Tahsin Feyizli: O (Allah), size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) indirendir. (Allah'a) yönelen kimseden başkası ibret almaz.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Size mucizelerini gösteren size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Hüseyin Kaleli: “Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O’dur. Yönelen kimseden başkası da hatırlayamaz.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: O Allah'ki varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine dair size deliller gösterir ve gökten size bir rızık indirir. Fakat Hakka yönelmiş olanlardan başkası bundan ibret almaz.
Bir Heyet: Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Nedim Yılmaz: Size âyetlerini gösteren ve sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. (Bunlardan) Ancak Allah’a yönelenler ibret alır.
Ömer Rıza Doğrul: Size âyetlerini gösteren, gökten size rızık indiren O (Allah’tır). Ancak O’na dönen, O’na sığınanlar ibret alırlar, hatırlarlar.
Talat Koçyiğit: Âyetlerini size gösteren ve gökten sizin için rızık indiren O'dur. Bu âyetlerden, Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bununla ancak itaata yönelen ibret alır. .
:

quran-menu
MU'MİN Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.125 kişi oy verdi.
Sonuçları göster