SECDE-6 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

SECDE-6 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

SECDE-6 için 40 meâl bulundu. Ahmet Varol (32/SECDE-6: İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.) / Ali Bulaç (32/SECDE-6: İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.)
Sureler
Ayetler
ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

Zâlike âlimul gaybi veş şehâdetil azîzur rahîm(rahîmu).

1.zâlike: işte
2.âlimu: bilen
3.el gaybi: gayb, görünmeyen
4.ve eş şehâdeti: ve müşahade edilen, görünen
5.el azîzu: azîz, yüce
6.er rahîmu: rahîm, Rahîm esmasıyla tecelli eden

1 - İmam İskender Ali Mihr: İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
2 - Diyanet İşleri: İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
3 - Abdul Metin Saruhan: İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O’dur.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

EN'ÂM-87 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kimileriniz hatırlayacaktır, raporlarımıza başladığımızda demiştik ki: "Ülkemizde üç tip dîn adamı vardır!" Şıracılar; dünyevî çıkarlar için Kur'ân meâli hazırlayan, bunu yaparken âyetlerin anlamla...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.
5 - Abdullah Parlıyan: İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.
6 - Adem Uğur: İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
7 - Ahmed Hulusi: İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
8 - Ahmet Tekin: İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.
9 - Ahmet Varol: İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.
10 - Ali Bulaç: İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
11 - Ali Fikri Yavuz: İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...
12 - Ali Ünal: İşte O’dur gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilen; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) ve Rahîm (bütün yarattıklarına karşı hususî rahmet sahibi) olan.
13 - Bayraktar Bayraklı: Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.
14 - Bekir Sadak: O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.
15 - Celal Yıldırım: İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.
16 - Cemal Külünkoğlu: O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
17 - Diyanet İşleri (eski): O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.
18 - Diyanet Vakfi: İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
19 - Edip Yüksel: Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.
23 - Gültekin Onan: İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
24 - Harun Yıldırım: İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.
25 - Hasan Basri Çantay: İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.
26 - Hayrat Neşriyat: İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.
27 - İbni Kesir: Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.
28 - İlyas Yorulmaz: İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametlidir.
29 - Kadri Çelik: İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.
30 - Muhammed Esed: Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.
31 - Mustafa İslamoğlu: İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O'dur.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.
33 - Ömer Öngüt: İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.
34 - Şaban Piriş: İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.
35 - Sadık Türkmen: Işte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.
36 - Seyyid Kutub: O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.
37 - Suat Yıldırım: İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.
38 - Süleyman Ateş: İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.
39 - Tefhim-ul Kuran: İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.
40 - Ümit Şimşek: İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.

quran-menu
SECDE Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.125 kişi oy verdi.
Sonuçları göster