ANKEBUT Suresi 26. ayet meali, ANKEBUT-26. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ANKEBUT Suresi 26. ayet meali, ANKEBUT-26. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

ANKEBUT-26 için 40 meâl bulundu. Suat Yıldırım (29/ANKEBÛT-26: İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).") / Süleyman Ateş (29/ANKEBÛT-26: Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir.")
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

Fe âmene lehu lût (lûtun) ve kâle innî muhâcirun ilâ rabbî, innehu huvel azîzul hakîm(hakîmu).

1.fe: böylece, bunun üzerine, bundan sonra
2.âmene: îmân etti
3.lehu: ona
4.lûtun: Lut
5.ve kâle: ve dedi
6.innî: muhakkak ben
7.muhâcirun: hicret edenim, hicret edecek olanım
8.ilâ rabbî: Rabbime
9.innehu: çünkü o, muhakkak o
10.huve: o
11.el azîzu: azîz, güçlü ve üstün
12.el hakîmu: hüküm ve hikmet sahibi

1 - İmam İskender Ali Mihr: Bundan sonra Lut (A.S), O’na (İbrâhîm (A.S)’a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah’a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz’dir (çok yücedir), Hakîm’dir (hüküm sahibidir)."
2 - Diyanet İşleri: Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.
3 - Abdul Metin Saruhan: Bunun üzerine Lut ona iman etti ve (İbrahim). Doğrusu ben Rab’bime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-120 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bakara Suresinin 120. âyetinin kelime kelime anlamı: inne : muhakkak hudâllâhi (hudâ allâhi) : Allah'a ulaşmak huve : o el hudâ : hidayettir 2. raporumuz olan Fetih Suresinin 20. âyetinde hatırlars...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Lût, ona inandı ve İbrâhim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
5 - Abdullah Parlıyan: Bunun üzerine İbrahim'e, sadece kardeşinin oğlu Lût inandı. İbrahim dedi ki: “Allah'ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O'na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır.”
6 - Adem Uğur: Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.
7 - Ahmed Hulusi: Bundan sonra İbrahim'e (kardeşinin oğlu) Lût iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.
8 - Ahmet Tekin: Bunun üzerine Lût ona itimat edip güvendi. İbrâhim:
'Ben özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapacak insanlar bulmak için Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O’dur.' dedi.
9 - Ahmet Varol: Ona Lut iman etti. (İbrahim): 'Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir' dedi. [1]
10 - Ali Bulaç: Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
11 - Ali Fikri Yavuz: Bunun üzerine İbrahîm’e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: “- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran’dan Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.”
12 - Ali Ünal: Lût, O’na (ve mesajına) iman etti. İbrahim, “Ben” dedi, “Rabbimin rızası için artık dinimi yaşayabileceğim bir yere hicret ediyorum. Muhakkak ki O, Azîz (izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) olandır; Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.”
13 - Bayraktar Bayraklı: Bunun üzerine, Lût, İbrâhim'e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi.
14 - Bekir Sadak: Bunun uzerine Lut ona inandi ve Ibrahim «Dogrusu ben Rabbimin diledigi yere hicret ediyorum, O suphesiz gucludur, Hakim'dir» dedi.
15 - Celal Yıldırım: Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O'na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O'nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi.
16 - Cemal Külünkoğlu: Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim'e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği Harran'dan Filistin'e) hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
17 - Diyanet İşleri (eski): Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim 'Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir' dedi.
18 - Diyanet Vakfi: Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.
19 - Edip Yüksel: Bunun üzerine ona Lut inandı ve, 'Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,'dedi.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Bunun üzerine ona bir Lût iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: azîz o, hakîm o
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bunun üzerine ona bir tek Lut iman etti. İbrahim de: «Ben Rabbime hicret edeceğim, şüphesiz ki O, güçlüdür, hikmet sahibidir.» dedi.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. (İbrahim) de dedi ki: «Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.»
23 - Gültekin Onan: Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
24 - Harun Yıldırım: Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.”
25 - Hasan Basri Çantay: Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».
26 - Hayrat Neşriyat: Bunun üzerine Lût ona (İbrâhîm’e) îmân etti. (İbrâhîm:) 'Doğrusu ben Rabbime hicret ediciyim. Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ancak O’dur' dedi.
27 - İbni Kesir: Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.
28 - İlyas Yorulmaz: Lut, İbrahim'e iman etti ve “Ben Rabbime hicret edeceğim (sığınacağım). Çünkü O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.
29 - Kadri Çelik: Bunun üzerine Lut ona (İbrahim'e) iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.”
30 - Muhammed Esed: Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o'na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.
31 - Mustafa İslamoğlu: Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: "Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O'dur."
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O'dur O.»
33 - Ömer Öngüt: Bunun üzerine Lut ona iman etti. (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir. ” dedi.
34 - Şaban Piriş: Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.
35 - Sadık Türkmen: Bunun üzerine ona (İbrahim’e) sadece Lût inandı ve: “Rabbimin yoluna hicret ediyorum. Şüphesiz ki O güçlüdür, hikmet (problem çözme biliminin) sahibidir” dedi.
36 - Seyyid Kutub: Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb'ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.
37 - Suat Yıldırım: İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."
38 - Süleyman Ateş: Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir."
39 - Tefhim-ul Kuran: Bunun üzerine Lût ona iman etti ve dedi ki: «Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.»
40 - Ümit Şimşek: Ona sadece Lût iman etti. İbrahim ise 'Ben Rabbime hicret ediyorum,' dedi. 'Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti de herşeyi kuşatmıştır.'
41 - Yaşar Nuri Öztürk: O'na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm'dir."
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Bunun üzerine kendisine (ilk olarak) Lut îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği yere (Filistin'e) göç edeceğim. Şüphe yok ki Allah her şeye galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”
Ahmet Davudoğlu: Bunun üzerine ona (kardeşi Hârân'ın oğlu) Lut îmân etti. İbrahim: “Ben Rabbime hicret ediyorum. Muhakkak güçlü ve hikmetli olan o dur dedi.” (ve Irak'tan Şam'a gitti)
Ali Arslan: (Bu sözler üzerine) Lut, O'na (İbrahim'e) îmân etti. (O'nun sözlerini ilk tasdik edenlerden oldu) ve (İbrahim): “Ben Rabbim(in emrettiği yer)e göç edeceğim. Kesinlikle o (Allah) her şeye galiptir ve hikmet sahibidir.” dedi.
Arif Pamuk: Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim: "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. O, şüphesiz güçlü ve hikmet sahibidir." dedi.
Ayntabî Mehmet Efendi: Lut (A.S), İbrahim A.S'a îmân etti. (Lut A.S İbrahim A.S.'ın yeğeni olup kendisine ilk defa o îmân etti) İbrahim (A.S): “Ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Rabbim aziz'dir, Hakim'dir” dedi.
Bahaeddin Sağlam: Bunun üzerine Lut, ona îmân etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır.” dedi.
Diyanet Vakfı (1993): Bunun üzerine Lût ona îmân etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.
Hasan Tahsin Feyizli: Bunun üzerine ona (İbrahim'e önce yeğeni) Lut îmân etti ve (İbrahim) dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği (yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz o, mutlak galibin hüküm ve hikmet sahibinin ta kendisidir.”
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Bunun üzerine, Lut ona inandı ve dedi: “Doğrusu, ben de Rabbime gidiyorum. O, doğrusu güçlüdür, bilgedir.”
Hüseyin Kaleli: “Lût da kendisine îman etti ve: “Şüphesiz ben Rabbime hicret edenim. Muhakkak O, Aziz, Hakim olanın kendisidir” dedi.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Lut ona iman etti. İbrahim "ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim" dedi. "Şüphesiz o kudreti herşeye galip olan ve her işi hikmetle yapandır."
Bir Heyet: Bunun üzerine Lut ona iman etti ve (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir.” dedi.
Nedim Yılmaz: Bunun üzerine Lût, İbrahim’e îmân etti. İbrahim ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphe yok ki, mutlak güç ve hikmet sahibi O’dur.
Ömer Rıza Doğrul: Lût ona îmân etti. İbrahim de: “Ben dedi Rabbime (sığınıp O’nun yolunda) hicret ediyorum. Yegane gâlip olan her şeyi hikmetle çeviren O’dur.”
Talat Koçyiğit: Lut da İbrahim'e îmân etmişti. Demişti ki: “Ben, Rabbıma hicret ediyorum; zira o, daima galiptir; hikmet sahibidir.”
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Bunun üzerine ona, Lût îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O AZİZ'dir, hakim'dir.”
:

quran-menu
ANKEBÛT Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.125 kişi oy verdi.
Sonuçları göster