ŞUARA Suresi 8. ayet meali, ŞUARA-8. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA Suresi 8. ayet meali, ŞUARA-8. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

ŞUARA-8 için 40 meâl bulundu. Ali Fikri Yavuz (26/ŞUARÂ-8: Şüphesiz ki bu nebatları bitirmekte (Allah’ın kudretine, merhamet ve nimetinin genişliğine delâlet eden) bir alâmet vardır. Bununla beraber onların çoğu mümin olmadılar.) / Bekir Sadak (26/ŞUARÂ-8: suphesiz bunlarda Allah'in kudretine isaret vardir, ama cogu inanmazlar.)
Sureler
Ayetler
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

İnne fî zâlike le âyeten, ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1.inne: muhakkak
2.fî zâlike: bunda
3.le: elbette, gerçekten
4.âyeten: âyet
5.ve mâ kâne: ve olmadı
6.ekseru-hum: onların çoğu
7.mu'minîne: mü'minler

1 - İmam İskender Ali Mihr: Muhakkak ki bunda elbette âyet vardır. Ve (fakat) onların çoğu mü’min olmadılar.
2 - Diyanet İşleri: Şüphesiz bunlarda (Allah’ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
3 - Abdul Metin Saruhan: Şüphesiz bunlarda (Allah’ın kudretine) bir nişane vardır. Ama çoğu iman etmezler

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

EN'ÂM-87 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kimileriniz hatırlayacaktır, raporlarımıza başladığımızda demiştik ki: "Ülkemizde üç tip dîn adamı vardır!" Şıracılar; dünyevî çıkarlar için Kur'ân meâli hazırlayan, bunu yaparken âyetlerin anlamla...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Bunda bir delil var elbette ve çoğu inanmaz gene de.
5 - Abdullah Parlıyan: Şüphesiz bunda insanlar için çıkarılacak bir ders vardır. Fakat onların çoğu inanmazlar.
6 - Adem Uğur: Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.
7 - Ahmed Hulusi: Muhakkak ki bunda bir işaret vardır. . . Onların ekseriyeti (Hakk'a, hakikatlerine) iman etmemişlerdir.
8 - Ahmet Tekin: Bunlarda, Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Ama onların çoğu, mü’min olacak değildi.
9 - Ahmet Varol: Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler.
10 - Ali Bulaç: Şüphesiz, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.
11 - Ali Fikri Yavuz: Şüphesiz ki bu nebatları bitirmekte (Allah’ın kudretine, merhamet ve nimetinin genişliğine delâlet eden) bir alâmet vardır. Bununla beraber onların çoğu mümin olmadılar.
12 - Ali Ünal: Hiç kuşkusuz bunda bir delil, alınacak bir ders vardır. Buna rağmen onların çoğu, (o delile ve derse gözlerini, kulaklarını kapamakta ve) iman etmemektedirler.
13 - Bayraktar Bayraklı: Şüphesiz bunda yaratıcının varlığına dair kesin delil vardır; ama çoğu iman etmezler.
14 - Bekir Sadak: suphesiz bunlarda Allah'in kudretine isaret vardir, ama cogu inanmazlar.
15 - Celal Yıldırım: Şüphesiz ki bunda açık bir belge vardır, ama onların çoğu inanmazlar.
16 - Cemal Külünkoğlu: Şüphesiz bunların her birinde (Allah'ın kudretine işaret eden) bir delil vardır. Fakat yine de onların çoğu inanmamaktadır.
17 - Diyanet İşleri (eski): Şüphesiz bunlarda Allah'ın kudretine işaret vardır, ama çoğu inanmazlar.
18 - Diyanet Vakfi: Şüphesiz bunlarda (Allah'ın kudretine) bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.
19 - Edip Yüksel: Bunda bir işaret vardır. Ama çokları inanacak değildir.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Şübhesiz ki bunda mutlak bir âyet var, hemde ekserîsi mü'min olmadı
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Şüphesiz ki, bunda mutlak bir ibret vardır; ama çoğu iman etmedi.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Şüphesiz ki bunda mutlak bir âyet (nişane) vardır; ama onların çoğu iman etmezler.
23 - Gültekin Onan: Şüphesiz, bunda bir ayet vardır ancak onların çoğu inançlı olmamışlardır.
24 - Harun Yıldırım: Şüphesiz bunlarda bir nişâne vardır; ama çoğu iman etmezler.
25 - Hasan Basri Çantay: Şübhesiz ki bunlardan (Hakkın kemâl-i kudretine) elbet birer, nişane vardır. (Fakat) onların çoğu îman edici değildirler.
26 - Hayrat Neşriyat: Şübhesiz bunda, (Allah’ın kudretine) apaçık bir delil vardır. Buna rağmen onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.
27 - İbni Kesir: Muhakkak ki bunda, bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'min olmadılar.
28 - İlyas Yorulmaz: Bunlarda alınacak ibretler, işaretler var. Ama onların pek çoğu inanmış değillerdir.
29 - Kadri Çelik: Şüphesiz onda (yararlı çiftlerde) bir ayet vardır; ancak onların çoğu mümin değillerdir.
30 - Muhammed Esed: Şüphesiz, bunda (insanlar için çıkarılacak) bir ders vardır; ama onlardan çoğu (buna) inanmazlar.
31 - Mustafa İslamoğlu: Elbet bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır:
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı.
33 - Ömer Öngüt: Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
34 - Şaban Piriş: İşte bunda da bir işaret vardır. Buna rağmen onların çoğu inanacak değildir.
35 - Sadık Türkmen: Şüphesiz bunda bir ayet/öğüt/hatırlatma vardır. Ancak onların birçoğu mümin değildirler/inanmıyorlar!
36 - Seyyid Kutub: Hiç kuşkusuz bunda, üstün gücümüzü kanıtlayan bir ayet vardır, ama onların çoğu inanmazlar.
37 - Suat Yıldırım: Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
38 - Süleyman Ateş: Şüphesiz bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanıcı değillerdir.
39 - Tefhim-ul Kuran: Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır; ancak onların çoğu mü'min değildirler.
40 - Ümit Şimşek: İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Bunda elbette bir mucize var, fakat onların çoğu mümin değiller.

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.332 kişi oy verdi.
Sonuçları göster