ŞUARA-208 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-208 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-208 için 40 meâl bulundu. Gültekin Onan (26/ŞUARÂ-208: Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiç bir ülkeyı yıkıma uğratmış değiliz.) / Hasan Basri Çantay (26/ŞUARÂ-208: (208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. )
Sureler
Ayetler
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

Ve mâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munzirûn(munzirûne).

1.ve mâ ehleknâ: ve biz helâk etmedik
2.min karyetin: (kasabalardan) bir kasabayı
3.illâ: den başka, olmaksızın, olmadıkça
4.lehâ: onun, ona
5.munzirûne: nezirler, uyarıcılar

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve hiçbir kasabayı, nezirler olmadıkça (ona nezirler göndermedikçe) helâk etmedik.
2 - Diyanet İşleri: Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.
3 - Abdul Metin Saruhan: İlla onlar için tebliğ ediciler bulunmadan, biz hiçbir beldeyi helak etmedik.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FURKÂN-30 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Hatırlarsanız 11. raporumuzda dîn adamlarımızın üçe ayrıldıklarını belirtmiştik: 1. Şıracı dîn adamlarımız, 2. Bozacı dîn adamlarımız, 3. Allah'tan korkan dîn adamlarımız İşte "şıracı" adını verdiğ...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Ve hiçbir şehri helâk etmedik ki oraya, korkutucu peygamberler göndermeyelim de.
5 - Abdullah Parlıyan: Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir.
6 - Adem Uğur: Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
7 - Ahmed Hulusi: Biz, uyarıcıları gelmemiş hiçbir bölge halkını helâk etmedik.
8 - Ahmet Tekin: Biz hiçbir memleketi sorumluluk hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar göndermeden helâk etmedik.
9 - Ahmet Varol: Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik.
10 - Ali Bulaç: Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
11 - Ali Fikri Yavuz: Biz hangi memleket halkını helâk ettikse, muhakkak o memleket halkını korkutucu peygamberler olmuştur.
12 - Ali Ünal: Biz, kendilerine uyarıcılar gönderip (de halkını senelerce uyarmadan) hiçbir ülkeyi helâk etmedik.
13 - Bayraktar Bayraklı: Biz hiçbir memleketi, kendilerine uyarıcılar göndermeden yok etmedik.
14 - Bekir Sadak: (208-20) 9 Hicbir kasaba halkini kendilerine ogut veren uyaricilar gelmeden yok etmedik. Biz zalim degiliz.*
15 - Celal Yıldırım: Hiçbir kasaba (halkını), kendilerine uyarıcılar göndermedikçe yok etmiş değiliz.
16 - Cemal Külünkoğlu: (208-209) Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
17 - Diyanet İşleri (eski): (208-209) Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.
18 - Diyanet Vakfi: (208-209) Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.
19 - Edip Yüksel: Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bununla birlikte Biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak onun uyarıcıları olmuştur.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
23 - Gültekin Onan: Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın biz hiç bir ülkeyı yıkıma uğratmış değiliz.
24 - Harun Yıldırım: Bununla birlikte hangi memleketi, helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.
25 - Hasan Basri Çantay: (208-209) Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.
26 - Hayrat Neşriyat: (208-209) Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.
27 - İbni Kesir: Uyarıcılar olmaksızın Biz, hiç bir kasabayı helak etmedik.
28 - İlyas Yorulmaz: Biz hiçbir kasabayı, uyarıcılar göndermeden helak etmedik.
29 - Kadri Çelik: Kendisi için bir uyarıp korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
30 - Muhammed Esed: Kaldı ki, Biz hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir
31 - Mustafa İslamoğlu: Dahası, Biz bir ülkeyi helak etmeden önce illa ki uyarıp
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Biz hiçbir beldeyi helâk etmedik, illâ onun için inzar edenler bulunmuştur.
33 - Ömer Öngüt: Biz hiçbir memleket halkını, uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.
34 - Şaban Piriş: (208-209) Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. Hiçbir zaman zulmedici olmadık.
35 - Sadık Türkmen: Biz uyarıcıları olmayan hiçbir ülkeyi helâk etmedik!
36 - Seyyid Kutub: Yok ettiğimiz her ülkeye mutlaka uyarıcılar gönderdik.
37 - Suat Yıldırım: Biz hiç bir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik.
38 - Süleyman Ateş: Biz, hiçbir kenti helâk etmedik ki onun uyarıcıları olmasın (helâk etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik).
39 - Tefhim-ul Kuran: Kendisi için bir uyarıcı, korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.
40 - Ümit Şimşek: Biz, uyarıcısı olmayan hiçbir beldeyi helâk etmedik.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir.

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

32.892 kişi oy verdi.
Sonuçları göster