FURKAN Suresi 71. ayet meali, FURKAN-71. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

FURKAN Suresi 71. ayet meali, FURKAN-71. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

FURKAN-71 için 40 meâl bulundu. Cemal Külünkoğlu (25/FURKÂN-71: Kim tevbe eder ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.) / Kadri Çelik (25/FURKÂN-71: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.)
Sureler
Ayetler
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

Ve men tâbe ve amile sâlihan fe innehu yetûbu ilâllâhi metâbâ(metâben).

1.ve men: ve kim
2.tâbe: tövbe etti
3.ve amile sâlihan: ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaptı
4.fe: böylece, o taktirde
5.inne-hu: muhakkak o
6.yetûbu: tövbe eder (ve Allah'a döner)
7.ilâ allâhi: Allah'a
8.metâben: tövbesi kabul edilmiş

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve kim (mürşidi önünde) tövbe eder ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, o taktirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a ulaşır (hayattayken ruhu Allah’a ulaşır).
2 - Diyanet İşleri: Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
3 - Abdul Metin Saruhan: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FETİH-20 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bu âyette "Sıratı Mustakîm" veya "Allah'a ulaştıran yol" tabirini kullanmamış tüm mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Sıratı Mustakîm doğru veya dosdoğru yol değildir. Sıratı Mustakîm; Allah'a...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Kim tövbe eder ve iyi işlerde bulunursa şüphe yok ki o, Allah'a, tövbesi kabûl edilmiş olarak döner.
5 - Abdullah Parlıyan: Zaten kim tevbe eder, sonra da dürüst ve yararlı işler yaparsa, şüphe yok ki gereği üzere, Allah'a yönelen işte odur.
6 - Adem Uğur: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
7 - Ahmed Hulusi: Kim tövbe edip sâlih amel işlerse, muhakkak ki o tövbesi gerçekleşmiş olarak Allâh'a döner.
8 - Ahmet Tekin: Günah işlemekten vazgeçip Allah’a itaate yönelerek tevbe eden, gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, şüphesiz tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.
9 - Ahmet Varol: Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah'a döner.
10 - Ali Bulaç: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
11 - Ali Fikri Yavuz: Kim tevbe eder de salih amel işlerse, muhakkak ki o, tevbesi makbul bir şekilde Allah’a döner.
12 - Ali Ünal: Gerçekten, kim tevbe eder ve meşrû, yerinde, sağlam ve ıslaha yönelik işler yaparsa, hiç şüphesiz böylesi, Allah’a içten ve makbul bir tevbe ile yönelmiş demektir.
13 - Bayraktar Bayraklı: Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah'a ulaşacaktır.
14 - Bekir Sadak: Kim tevbe edip yararli is islerse, suphesiz o, Allah'a geregi gibi yonelmis olur.
15 - Celal Yıldırım: (Evet) kim tevbe edip iyi-yararlı amelde bulunursa şüphesiz ki o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş ve sevabına erişmiş olarak döner.
16 - Cemal Külünkoğlu: Kim tevbe eder ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
17 - Diyanet İşleri (eski): Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
18 - Diyanet Vakfi: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
19 - Edip Yüksel: Tevbe edip iyi davrananlar ise ALLAH'a gereği gibi dönmüş olur
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Ve her kim tevbe edip de salâh ile çalışırsa o muhakkak Allaha makbul olarak döner
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve her kim tevbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
23 - Gültekin Onan: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Tanrı'ya döner.
24 - Harun Yıldırım: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
25 - Hasan Basri Çantay: Kim (günâhlardan) tevbe (ve rücû') eder, güzel amel (ve hareket) de de bulunursa muhakkak o, Allaha — tevbesi makbul ve (Allahın) rızâsına erişmiş olarak — döner.
26 - Hayrat Neşriyat: İşte kim tevbe edip sâlih amel işlerse, artık şübhesiz ki o, tevbesi kabûl edilmiş olarak Allah’a döner.
27 - İbni Kesir: Kim de tevbe edip salih amel işlerse; şüphesiz ki o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
28 - İlyas Yorulmaz: Tövbe eden ve doğru işler yapan birisi için, tövbe makamı Allah dır.
29 - Kadri Çelik: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
30 - Muhammed Esed: Zaten kim ki tevbe eder ve (sonra da) dürüstçe, erdemlice davranırsa, gereği üzere Allah'a yönelen işte odur.
31 - Mustafa İslamoğlu: Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davranırsa, işte sadece böyleleri Allah'a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ve her kim tövbe etmiş ve sâlih amelde bulunmuş olursa artık şüphe yok ki o Allah Teâlâ'ya rızasını kazanmış olarak döner.
33 - Ömer Öngüt: Kim tevbe edip sâlih amel işlerse, şüphesiz ki o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
34 - Şaban Piriş: Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.
35 - Sadık Türkmen: Kim tövbe eder de faydalı işi en iyi şekilde yaparsa, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak huzurumuza döner.
36 - Seyyid Kutub: Kim tevbe eder de arkasından iyi amel işlerse o kimse kararlı bir pişmanlıkla Allah'a yönelmiş olur.
37 - Suat Yıldırım: Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur.
38 - Süleyman Ateş: Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner.
39 - Tefhim-ul Kuran: Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
40 - Ümit Şimşek: Onun için, tevbe edip de güzel işler yapan kimse, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Kim tevbe edip iyi iş ve hareketlerde bulunursa şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
Ahmet Davudoğlu: Ve kim tevbe eder de yararlı iş görürse, muhakkak o, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Ali Arslan: Kim tevbe eder ve salih amel işlerse, şüphesiz o, Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner.
Arif Pamuk: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Ayntabî Mehmet Efendi: Kim (ma'sıyetlerden) tövbe eder ve (onu terk ve nedametle) sâlih amel işlerse, -rızasınâ erişmiş ve sevâb ve mükâfâtına nâil olmuş olarak- Allahû Tealâ'ya rücû' eder.
Bahaeddin Sağlam: Kim tevbe edip salih işler yaparsa, o (makbul bir kul olarak) Allah'a dönüş yapmış demektir.
Diyanet Vakfı (1993): Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Hasan Tahsin Feyizli: Kim (günâhlardan) tevbe edip iyi iş (ve hareket)te bulunursa, muhakkak o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş (demek)tir.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.
Hüseyin Kaleli: “Kim de tevbe eder ve yararlı iş yaparsa, artık şüphesiz o, Allâh’a tam tevbe ediyor.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Kim tevbe edip güzel işler yaparsa, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.
Bir Heyet: Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.
Nedim Yılmaz: Kim tevbe edip iyi amel işlerse; şüphesiz o Allah’a tam bir dönüşle gider.
Ömer Rıza Doğrul: Kim tevbe edip doğru dürüst işler işlerse muhakkak ki Allah'ı hoşnut ederek O’na dönmüş olur.
Talat Koçyiğit: Kim tövbe eder ve iyi iş yaparsa, tövbesi makbul olarak Allah'a döner.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Tevbe edip salih amel işleyenler muhakkak ki makbul bir şekilde Allah'a döner.
:

quran-menu
FURKÂN Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

40.856 kişi oy verdi.
Sonuçları göster