MU'MİNUN Suresi 92. ayet meali, MU'MİNUN-92. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

MU'MİNUN Suresi 92. ayet meali, MU'MİNUN-92. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MU'MİNUN-92 için 40 meâl bulundu. Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) (23/MU'MİNÛN-92: Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.) / Seyyid Kutub (23/MU'MİNÛN-92: O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.)
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

Âlimil gaybi veş şehâdeti fe teâlâ ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

1.âlimi: bilen
2.el gaybi: gayb, görünmeyen
3.ve eş şehâdeti: ve görülen
4.fe teâlâ: işte o çok yüce
5.ammâ (an mâ): şeyden
6.yuşrikûne: şirk koşuyorlar

1 - İmam İskender Ali Mihr: (Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.
2 - Diyanet İşleri: (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
3 - Abdul Metin Saruhan: Allah, gaybı da, şehadeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

ŞÛRÂ-13 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

“Allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb: Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).” ifadesinde yer alan "...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.
5 - Abdullah Parlıyan: O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.
6 - Adem Uğur: Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
7 - Ahmed Hulusi: Gaybı da şehâdeti de Bilen'dir. . . Onların ortak koşmalarından yücedir!
8 - Ahmet Tekin: Allah duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilir. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşan müşriklerin, ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
9 - Ahmet Varol: Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.
10 - Ali Bulaç: Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.
11 - Ali Fikri Yavuz: Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.
12 - Ali Ünal: O, gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilendir de. Şu halde O, onların iddia ettikleri gibi, ortakları olmaktan çok yücedir.
13 - Bayraktar Bayraklı: Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
14 - Bekir Sadak: O, gorulmeyeni de, goruleni de bilir. Kostuklari ortaklardan yucedir. *
15 - Celal Yıldırım: Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
16 - Cemal Külünkoğlu: (O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.
17 - Diyanet İşleri (eski): O, görülmeyeni de, görüleni de bilir. Koştukları ortaklardan yücedir.
18 - Diyanet Vakfi: Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
19 - Edip Yüksel: Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: O gayb-ü şehadetin âlimi, binaenaleyh onların koştukları çok yüksek
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah, gaybı da aşikar olanı da bilendir. O, onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
23 - Gültekin Onan: Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.
24 - Harun Yıldırım: Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
25 - Hasan Basri Çantay: (Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.
26 - Hayrat Neşriyat: Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.
27 - İbni Kesir: O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
28 - İlyas Yorulmaz: Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
29 - Kadri Çelik: O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.
30 - Muhammed Esed: O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!
31 - Mustafa İslamoğlu: O, insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vakıftır: nitekim O, onların Zatına yakıştırdıkları her türlü ortaktan beridir.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.
33 - Ömer Öngüt: Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.
34 - Şaban Piriş: O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.
35 - Sadık Türkmen: Görünmeyeni de, görüneni de bilir. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
36 - Seyyid Kutub: O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.
37 - Suat Yıldırım: Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.
38 - Süleyman Ateş: (O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
39 - Tefhim-ul Kuran: Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.
40 - Ümit Şimşek: O, görünen ve görünmeyen âlemleri bilir; onların ortak koştuğu şeylerden de yücedir.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

quran-menu
MU'MİNÛN Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.149 kişi oy verdi.
Sonuçları göster