ENBİYA Suresi 106. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 21/ENBİYA-106

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ENBİYA Suresi 106. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 21/ENBİYA-106

ENBİYA-106 için 40 meâl bulundu. Yaşar Nuri Öztürk (21/ENBİYÂ-106: Kuşkusuz, bunda, kulluk eden bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır.) / Abdullah Parlıyan (21/ENBİYÂ-106: Şüphesiz bunda gerçekten, Allah'a kulluk eden kimseler için, ibretler ve müjdeler vardır.)
إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾

İnne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidîn(âbidîne).

1.inne: muhakkak
2.fî hâzâ: bunda vardır
3.le: elbette
4.belâgan: tebliğ, bildiri, açıklama
5.li kavmin: bir kavim için
6.âbidîne: kul olanlar

1 - İmam İskender Ali Mihr: Muhakkak ki abidler (Allah’a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.
2 - Diyanet İşleri: Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
3 - Abdul Metin Saruhan: İşte bunda, bize kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FURKÂN-30 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Hatırlarsanız 11. raporumuzda dîn adamlarımızın üçe ayrıldıklarını belirtmiştik: 1. Şıracı dîn adamlarımız, 2. Bozacı dîn adamlarımız, 3. Allah'tan korkan dîn adamlarımız İşte "şıracı" adını verdiğ...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Şüphe yok ki bu, kullukta bulunan topluluğa bir tebliğdir.
5 - Abdullah Parlıyan: Şüphesiz bunda gerçekten, Allah'a kulluk eden kimseler için, ibretler ve müjdeler vardır.
6 - Adem Uğur: İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
7 - Ahmed Hulusi: Muhakkak ki bunda, abidler topluluğu (arınma çalışmaları yapanlar) için açıklayıcı bilgi vardır.
8 - Ahmet Tekin: Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadete devam ederek görevlerini yerine getiren toplumların ve inkâr eden toplulukların hayrına haklarını, sorumluluklarını ve mükâfatlarını bildirmek için bu Kur’ân’da kesinlikle yeterli öğüt, uyarı ve tebligat vardır.
9 - Ahmet Varol: Şüphesiz bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli öğüt vardır.
10 - Ali Bulaç: Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
11 - Ali Fikri Yavuz: Gerçekten bu Kur’ân’da (hususiyle bu sûrede), muvahhid kimseler için kâfi bir öğüd vardır.
12 - Ali Ünal: Hiç şüphesiz bu Kur’ân’da kendilerini Bize ibadete adamış mü’minler için gerekli her gerçek kâfi derecede yer almaktadır.
13 - Bayraktar Bayraklı: İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir toplum için bir mesaj vardır.
14 - Bekir Sadak: Dogrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimeselere bildiri vardir.
15 - Celal Yıldırım: Şüphesiz ki bu (Kur'ân)da kendini ibâdete veren bir millet için amaca ulaşma ve yeterli öğüt (yolları) vardır.
16 - Cemal Külünkoğlu: Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
17 - Diyanet İşleri (eski): Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır.
18 - Diyanet Vakfi: İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
19 - Edip Yüksel: Kulluk eden bir toplum için bunda bir bildiri vardır.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Şübhe yok ki bunda âbid bir kavm için kâfi bir öğüd vardır
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Şüphesiz ki, bu Kur'an'da ibadet eden bir kavim için yeterli bir öğüt vardır.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Şüphesiz bu Kur'ân'da kulluk eden kimseler için kâfi bir öğüt vardır.
23 - Gültekin Onan: Gerçek şu ki, kulluk eden bir topluluk için bunda (Kuran'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
24 - Harun Yıldırım: İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.
25 - Hasan Basri Çantay: Şübhe yok ki bu (Kur'an) da âbidler zümresi için (umduklarına) ulaşma (çâreleri) vardır.
26 - Hayrat Neşriyat: Şübhesiz ki bunda (Kur’ân’da) ibâdet eden bir kavim için (maksada ulaştırıcı)kâfî (bir nasîhat var)dır.
27 - İbni Kesir: Doğrusu bunda ibadet edenler için, tebliğ vardır.
28 - İlyas Yorulmaz: Bu anlatılanlarda, bize kulluk yapan bir topluluk için, açık anlaşılır bildirimler vardır.
29 - Kadri Çelik: Şüphesiz bu Kur'an'da, kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.
30 - Muhammed Esed: Şüphesiz, bunda (gerçekten) Allah'a kulluk eden kimseler için bir mesaj vardır.
31 - Mustafa İslamoğlu: Hiç şüphesiz bunda, Allah'a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice mesajlar vardır.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Muhakkak ki, bunda (Kur'an-ı Mübîn'de) abidler olan bir kavim için mükemmel bir mev'ize vardır.
33 - Ömer Öngüt: Şüphesiz ki bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli bir tebliğ vardır.
34 - Şaban Piriş: Elbette bu (Kur’an’da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır.
35 - Sadık Türkmen: Şüphesiz bunda, ibadet eden bir kavim için, yeterli bir mesaj/açıklama/öğüt vardır.
36 - Seyyid Kutub: Hiç kuşkusuz bu Kur'an'da Allah'a kulluk edenler için yeterli olacak nitelikte bilgi ve mesaj vardır.
37 - Suat Yıldırım: Bu Kur’ân’da da elbette Allah’a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır.
38 - Süleyman Ateş: Şüphesiz bunda kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.
39 - Tefhim-ul Kuran: Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.
40 - Ümit Şimşek: İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir topluluk için tam ve yeterli bir öğüt vardır.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Kuşkusuz, bunda, kulluk eden bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır.

quran-menu
ENBİYÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.150 kişi oy verdi.
Sonuçları göster