BAKARA-42, BAKARA Suresi 42. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

BAKARA-42, BAKARA Suresi 42. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

BAKARA-42 için 40 meâl bulundu. Ahmed Hulusi (2/BAKARA-42: Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!) / Ahmet Tekin (2/BAKARA-42: Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed’in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.)
Sureler
Ayetler
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Ve lâ telbisûl hakka bil bâtılı ve tektumûl hakka ve entum ta’lemûn(ta’lemûne).

1.ve lâ telbisû: ve karıştırmayın, gizleyip örtmeyin
2.el hakka: hakk, gerçek
3.bi el bâtılı: bâtıl ile 4 - ve tektumû
4.ve entum: ve siz
5.ta'lemûne: biliyorsunuz

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve hakkı bâtıl ile karıştırmayın (örtmeyin) ve hakkı gizlemeyin. Ve (çünkü) siz biliyorsunuz.
2 - Diyanet İşleri: Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
3 - Abdul Metin Saruhan: Hakkı batıl ile örtüp gizlemeyin halbuki hakkı bilirsiniz.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

EN'ÂM-87 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kimileriniz hatırlayacaktır, raporlarımıza başladığımızda demiştik ki: "Ülkemizde üç tip dîn adamı vardır!" Şıracılar; dünyevî çıkarlar için Kur'ân meâli hazırlayan, bunu yaparken âyetlerin anlamla...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Doğruyu bâtılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.
5 - Abdullah Parlıyan: Bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin
6 - Adem Uğur: Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
7 - Ahmed Hulusi: Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!
8 - Ahmet Tekin: Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed’in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.
9 - Ahmet Varol: Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
10 - Ali Bulaç: Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.
11 - Ali Fikri Yavuz: Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V’ın vasfını Tevrat’da bulmadık diye hakkı örtmeyin).
12 - Ali Ünal: (Ellerinizle Kitaba ilavelerde ve o Kitapta değiştirmelerde bulunup, sonra da bunları Allah’a mal etme, kelimeleri asıl manâlarından saptırma, gerçeği gizleme, bile bile yanlış ve yalan şahitlikte bulunup yanlış hüküm verme gibi yollarla) hakkı bâtılla karıştırmayın ve (yaptığınız işin ne manâya geldiğini, gizlediğinizin hak ve Hz. Muhammed’in rasûl, hem de son ve gelmesini beklediğiniz rasûl olduğunu) bile bile hakkı gizlemeyin.
13 - Bayraktar Bayraklı: Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayınız ve hakkı gizlemeyiniz.[16]
14 - Bekir Sadak: Hakki batila karistirmayin ve bile bile hakki gizlemeyin.
15 - Celal Yıldırım: Bildiğiniz halde hakkı bâtıla karıştırıp gerçeği gizlemeyin.
16 - Cemal Külünkoğlu: Bilerek hakkı batıl ile örtüp, gerçeği gizlemeyin.
17 - Diyanet İşleri (eski): Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
18 - Diyanet Vakfi: Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
19 - Edip Yüksel: Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: hakkı batılla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyin
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.
23 - Gültekin Onan: Hakkı batıl ile örtmeyin (libas) ve hakkı gizlemeyin (tektümülhakka). Siz biliyorsunuz. (VEYA: Bildiğiniz halde hakkı batıl ile örtmeyin ve...) (VEYA: ...bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin)
24 - Harun Yıldırım: Hakkı bâtılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!
25 - Hasan Basri Çantay: Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.
26 - Hayrat Neşriyat: Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!
27 - İbni Kesir: Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile siz gerçeği gizlemeyin.
28 - İlyas Yorulmaz: Hakkı (Kur'an'ı) yanlışlarla örtmeyin, bildiğiniz halde doğruları saklamayın.
29 - Kadri Çelik: Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
30 - Muhammed Esed: Hakkı batıl ile örtüp bile bile gizlemeyin.
31 - Mustafa İslamoğlu: Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.
33 - Ömer Öngüt: Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilerek hakkı gizlemeyin.
34 - Şaban Piriş: Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.
35 - Sadık Türkmen: Ve hak ile batılı (birbirine) karıştırmayın. Ve siz hakkı bile bile gizlemeyin.
36 - Seyyid Kutub: Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin.
37 - Suat Yıldırım: Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!
38 - Süleyman Ateş: Bile bile gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin.
39 - Tefhim-ul Kuran: Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin.
40 - Ümit Şimşek: Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Hakkı batılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.

quran-menu
BAKARA Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.333 kişi oy verdi.
Sonuçları göster