BAKARA-18 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

BAKARA-18 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

BAKARA-18 için 40 meâl bulundu. Gültekin Onan (2/BAKARA-18: Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler; artık onlar dönmezler (rücu).) / Hasan Basri Çantay (2/BAKARA-18: (Onlar) sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık (Hakka) dönmezler. )
Sureler
Ayetler
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

1.summun: sağır
2.bukmun: dilsiz
3.umyun: kör
4.fe hum: artık onlar
5.lâ yerciûne: (onlar) dönmezler, dönemezler

1 - İmam İskender Ali Mihr: Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler.
2 - Diyanet İşleri: Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.
3 - Abdul Metin Saruhan: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık onlar o hallerinden dönmezler.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-14 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

RA'D SURESİNİN 14. ÂYETİNDE TOPLAM 21 MEÂLDE HİDAYET GİZLENMİŞTİR Herkese (özellikle Arapça bilmeyen kişilere) bir sorumuz var: "Lehu da’vetul hakk" ifadesindeki 3 kelimeden kaç tanesi size tanıdık...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, doğru yola dönemezler.
5 - Abdullah Parlıyan: İnanmış gibi görünen o gizli inkârcılar sağır, dilsiz, kördürler; artık doğru yola, hakka dönmezler.
6 - Adem Uğur: Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.
7 - Ahmed Hulusi: Sağırdırlar (algılamaları kilitlenmiştir), dilsizdirler (hakikati dillendirmezler), kördürler (apaçık hakikati algılayamazlar); onlar hakikatlerine dönemezler!
8 - Ahmet Tekin: Onların duyan kulakları Hakk’ı duymuyor. Konuşan dilleri Hakk’ı konuşmuyor. Gören gözleri hakikati görmüyor. Bu sebeple Hakk’a dönemiyorlar.
9 - Ahmet Varol: Bunlar sağırdırlar, kördürler ve dilsizdirler. Artık girdikleri yoldan geriye dönmezler.
10 - Ali Bulaç: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.
11 - Ali Fikri Yavuz: Onlar, sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (imanı ikrar etmezler), kördürler (anlayış gözü ile hakkı ayırdetmezler), artık onlar (bu hallerinden) dönmezler.
12 - Ali Ünal: (Gecenin karanlığı içinde ne bir ses, ne bir sada duyulmadığı ve esasen kulakları da her türlü yardım ve hayır sesine kapalı olduğu için) sağırdırlar; (hiçbir şey duymadıkları için) dilsizdirler, konuşamazlar; (doğruyu, aydınlığı görmelerine mani olacak şekilde gözlerine perde indiği ve karanlıklara gömülü bulundukları için) kördürler; artık bu halden kurtulup, geriye (ışığa) dönmeleri de mümkün değildir.
13 - Bayraktar Bayraklı: Onlar manen sağır, dilsiz ve kördür; gerçeğe dönmezler.
14 - Bekir Sadak: Sagirdirlar, dilsizdirler, kordurler, bu yuzden dogru yola donmezler.
15 - Celal Yıldırım: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (doğru yola) dönmezler.
16 - Cemal Külünkoğlu: Onlar sağırdırlar (ilahi mesajları duymazlar), dilsizdirler (gerçekleri konuşmazlar) ve kördürler (hakkı görmezler). Bu sebeple onlar (dalaletten hidayete) dönemezler.
17 - Diyanet İşleri (eski): Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru yola dönmezler.
18 - Diyanet Vakfi: Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.
19 - Edip Yüksel: Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık bunlar dönmezler
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık bunlar, dönmezler.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.
23 - Gültekin Onan: Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler; artık onlar dönmezler (rücu).
24 - Harun Yıldırım: Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; artık onlar dönemezler.
25 - Hasan Basri Çantay: (Onlar) sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık (Hakka) dönmezler.
26 - Hayrat Neşriyat: (Onlar) sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (hakkı söylemezler), kördürler(hakikati görmezler). Bu yüzden onlar (hakka) dönemezler.
27 - İbni Kesir: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.
28 - İlyas Yorulmaz: (Kendilerine yol gösterici olmadığı için) Sağır, dilsiz ve kör kalmışlar, kendi başlarına asla doğru olana dönemezler.
29 - Kadri Çelik: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden (hakka) dönmezler.
30 - Muhammed Esed: Onlar, sağır, dilsiz, kördürler; ve (artık) geriye dönüşleri de yoktur.
31 - Mustafa İslamoğlu: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler: artık onlar (hakikate) dönemezler.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Onlar birtakım sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık onlar (o dalâletten) dönmezler.
33 - Ömer Öngüt: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.
34 - Şaban Piriş: Onlar sağır, dilsiz kör kalarak bir daha dönmezler.
35 - Sadık Türkmen: Sağırdırlar (gerçekleri işitmek istemiyorlar), dilsizdirler (doğruları söylemek istemiyorlar), (üstüne üstlük gerçeklere karşı da) kördürler. Artık onlar (doğru yola) dönmüyorlar.
36 - Seyyid Kutub: Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden geri dönemezler.
37 - Suat Yıldırım: Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler.
38 - Süleyman Ateş: (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (Hakk'a) dönmezler.
39 - Tefhim-ul Kuran: (Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.
40 - Ümit Şimşek: Artık sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; geri de dönemezler.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın: Onlar sağırdırlar (hakkı işitmezler.) Dilsizdirler (inandıklarını söylemezler.) Kördürler (gerçekleri görmezler) artık doğru yola dönmezler.
Ahmet Davudoğlu: Sağırdırlar; dilsizdirler, kördürler. Bu sebeple (onlar, doğru yola) dönmezler.
Ali Arslan: (Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (gerçeğe) dönüş de yapamazlar.
Arif Pamuk: (Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka, doğru yola) dönmezler.
Ayntabî Mehmet Efendi: Onlar hakkı duymazlar, hakkı söylemezler, hakkı görmezler, dalâletten hidayete dönmezler.
Bahaeddin Sağlam: Onlar sağır, dilsiz ve kördürler ve geri de dönemiyorlar.
Diyanet Vakfı (1993): Onlar, sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.
Hasan Tahsin Feyizli: (Onlar rûhen) sağır, dilsiz ve kördürler. Artık (bulundukları sapıklıktan Hakk'a) dönmezler.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden geri de dönmezler.
Hüseyin Kaleli: “(Onlar) sağırdır, tattır, kördür. Hem de onlar dönmezler.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen: Sağır, dilsiz ve kördürler: gece karanlığında bir ses işitmez, kimseye bir şey işittiremez, bağırsalar da yardıma gelen olmaz, yollarını bulamazlar. Çabaladıkça batar, o musibetten kurtulup geri dönemezler.
Bir Heyet: Onlar sağırdırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.
Nedim Yılmaz: Onlar, sağır dilsiz ve kördür. Artık geri dönemezler.
Ömer Rıza Doğrul: Sağır dilsiz ve kördürler onlar onun için dönemezler.
Talat Koçyiğit: (Onlar), sağırdırlar; dilsizdirler; kördürler. (Bir daha Hakka) dönmezler.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan: Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık dönmezler.
:

quran-menu
BAKARA Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ,133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,138 ,139 ,140 ,141 ,142 ,143 ,144 ,145 ,146 ,147 ,148 ,149 ,150 ,151 ,152 ,153 ,154 ,155 ,156 ,157 ,158 ,159 ,160 ,161 ,162 ,163 ,164 ,165 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,199 ,200 ,201 ,202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,210 ,211 ,212 ,213 ,214 ,215 ,216 ,217 ,218 ,219 ,220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,225 ,226 ,227 ,228 ,229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,234 ,235 ,236 ,237 ,238 ,239 ,240 ,241 ,242 ,243 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,249 ,250 ,251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,256 ,257 ,258 ,259 ,260 ,261 ,262 ,263 ,264 ,265 ,266 ,267 ,268 ,269 ,270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ,277 ,278 ,279 ,280 ,281 ,282 ,283 ,284 ,285 ,286
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.090 kişi oy verdi.
Sonuçları göster