HİCR-8 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

HİCR-8 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

HİCR-8 için 40 meâl bulundu. Ali Fikri Yavuz (15/HİCR-8: Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.) / Bekir Sadak (15/HİCR-8: Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.)
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HİCR-8 dinle!
مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿٨﴾

Mâ nunezzilul melâikete illâ bil hakkı ve mâ kânû izen munzarîn(munzarîne).

1.mâ nunezzilu: indirmeyiz
2.el melâikete: melekler
3.illâ: ancak, olmadan, olmaksızın
4.bi el hakkı: hak ile
5.ve mâ kânû: ve olmadılar (olmazlar)
6.izen: o taktirde, o zaman
7.munzarîne: bekletilenler (mühlet, zaman verilenler)

1 - İmam İskender Ali Mihr: Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.
2 - Diyanet İşleri: Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
3 - Abdul Metin Saruhan: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-28 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

"Zikir" kelimesi tek başına kullanıldığında bunu Arapça'dan Türkçe'ye "anmak" diye çevirmek mümkündür. Ancak konu âyet tercümesi ise ve tercüme edilen kelime "zikrullah" olduğunda, bu kelimeyi "All...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Biz melekleri, ancak hak ve gerçek olarak indiririz, indiririz ama o vakit de mühlet vermeyiz, göz açtırmayız kâfirlere.
5 - Abdullah Parlıyan: Melekleri ancak, gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da, inkârcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Yani peygamber gönderme çağrı ve hatırlatma için; melek gönderme ise yargı ve cezalandırmak içindir.
6 - Adem Uğur: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
7 - Ahmed Hulusi: Biz melekleri bil-Hak (Hak olarak) inzâl ederiz. . . O vakit de onlara zaten göz açtırılmaz!
8 - Ahmet Tekin: Biz melekleri, ancak hakkın icrası göreviyle, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı olarak indiririz. O zaman onlara göz açtırılmaz, mühlet de verilmez.
9 - Ahmet Varol: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
10 - Ali Bulaç: Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
11 - Ali Fikri Yavuz: Biz, o melekleri, ancak hikmet üzere indiririz ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) göz açtırılmaz.
12 - Ali Ünal: Oysa Biz melekleri, (boş yere ve bazılarının kaprisi uğruna değil,) ancak hak bir sebeple ve bir hikmet gereğince indiririz; indirdiğimiz zaman da, artık (azabı hak etmiş bulunan topluluğa) ne süre tanır ne de göz açtırırız.
13 - Bayraktar Bayraklı: Biz melekleri ancak bir amaç için indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
14 - Bekir Sadak: Biz melekleri ancak gerekince inidiririz. O takdirde de ceza gorecekler asla geri birakilmazlar.
15 - Celal Yıldırım: Melekleri ancak hak'ka dayalı bir hikmet) ile indiririz ve o zaman da (inkarcılara) mühlet verilmez, göz açtırılmaz.
16 - Cemal Külünkoğlu: Oysa biz melekleri ancak bir hak (ve hikmet gereği) indiririz, o zaman da onlara mühlet verilmez (gerekli azaba çarpılırlar ya da yok olup giderler).
17 - Diyanet İşleri (eski): Biz melekleri ancak gerekince indiririz. O takdirde de ceza görecekler asla geri bırakılmazlar.
18 - Diyanet Vakfi: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
19 - Edip Yüksel: Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Biz o Melâikeyi ancak hakkile indiririz ve o vakıt onlara göz açtırılmaz
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.
23 - Gültekin Onan: Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
24 - Harun Yıldırım: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.
25 - Hasan Basri Çantay: Biz o melekleri hak (kın, hikmet ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz. O zaman da kendilerine (ne) mühlet, (ne aman) verilmez.
26 - Hayrat Neşriyat: (Hâlbuki) melekleri (onların üzerine) ancak hak (ettikleri azâb) ile indiririz ve o vakit(o kâfirler kendilerine) mühlet verilmiş kimseler de olmazlar.
27 - İbni Kesir: Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da kendilerine mühlet verilmez.
28 - İlyas Yorulmaz: Biz ancak melekleri hak (onları inkârlarından dolayı yok etmek) için indiririz. O zaman onlar bekletilmezler.
29 - Kadri Çelik: Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
30 - Muhammed Esed: (Oysa,) Biz melekleri ancak hakk(ın iktizası) olarak indiririz; ve o zaman da artık (ilahi mesajı reddetmeleri yüzünden cezayı hak edenler) asla geri bırakılmazlar!
31 - Mustafa İslamoğlu: Biz, melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleşmesi için indiririz; eğer (dedikleri olsaydı), o zaman da onlar için asla erteleme olmazdı.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Biz melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman (münkirlerin) kendilerine bir mühlet verilmiş olmazlar.
33 - Ömer Öngüt: Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez.
34 - Şaban Piriş: Melekleri haksız yere indirmeyiz, indirince de onlara süre verilmez.
35 - Sadık Türkmen: Biz melekleri ancak gerçek ile indiririz; o zaman da göz açtırılanlardan olmazlar/iş işten geçmiş olur.
36 - Seyyid Kutub: Oysa biz melekleri ancak gerektiğinde indiririz, o zaman da onlara artık mühlet tanınmaz.»
37 - Suat Yıldırım: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da, kendilerine hiç mühlet verilmez, derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
38 - Süleyman Ateş: Biz, melekleri ancak hak ile (hikmet gereğince) indiririz, o zaman da kendilerine asla göz açtırılmaz, (derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler).
39 - Tefhim-ul Kuran: Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
40 - Ümit Şimşek: Oysa melekler ancak hak ile inerler; o zaman da kendilerine göz açtırılmaz.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.

quran-menu
HİCR Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.117 kişi oy verdi.
Sonuçları göster