HİCR-49 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

share on facebook  tweet  share on google  print  
HİCR-49 için 39 meâl bulundu. Diyanet İşleri (eski)(15/HİCR-49: (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.) / Diyanet Vakfi(15/HİCR-49: (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.)
Sponsor Bağlantı:

HİCR-49 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

HİCR-49 için 39 meâl bulundu. Diyanet İşleri (eski)(15/HİCR-49: (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.) / Diyanet Vakfi(15/HİCR-49: (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.)
Önceki 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Sonraki

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm(rahîmu).

1.nebbi’: haber ver
2.ibâdî: benim kullarım
3.ennî: muhakkak ki ben
4.ene: ben
5.el gafûru: mağfiret eden
6.er rahîmu: rahmet eden, rahmet nuru gönderen

İmam İskender Ali Mihr: Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).
Diyanet İşleri: (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
Abdulbaki Gölpınarlı: Haber ver kullarıma, şüphe yok ki ben suçları örterim, rahîmim.
Abdullah Parlıyan: Kullarıma haber ver ki: “Gerçekten ben, evet ben çok bağışlayan ve çok acıyanım.
Adem Uğur: (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-21 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Biz âyetteki tüm kelimeleri tek tek sözlükten incelediğimizde aşağıdaki kelimelerin âyette yer almadığı kesindir: "gözetilmek" (Adem Uğur, Ali Fikri Yavuz, Diyanet Vakfı, Suat Yıldırım) "birleştir...
Raporun devamı...
Ahmed Hulusi: Haber ver kullarıma ki, Ben, gerçekten Ben Ğafûr'um, Rahıym'im.
Ahmet Tekin: Kullarıma, benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver.
Ahmet Varol: Kullarıma bildir ki, şüphesiz ben bağışlayıcı ve rahmet ediciyim.
Ali Bulaç: Haber ver kullarıma; şüphesiz Ben, Ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ali Fikri Yavuz: (Ey Rasûlüm), kullarıma haber ver ki, gerçekten ben Gafûr’um, Rahîm’im.
Ali Ünal: (Ey Rasûlüm), kullarıma önemle ha ber ver ki, hiç şüphesiz Ben, evet Ben, çok bağışlayanım, (bilhassa mü’min kullarıma karşı hususî) rahmeti pek çok olanım.
Bayraktar Bayraklı: Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğumu haber ver!
Bekir Sadak: (49-50) Kullarima Benim bagislayan, merhamet eden oldugumu, azabimin can yakici bir azap oldugunu haber ver.
Celal Yıldırım: (49-50) Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, evet ben, çok bağışlayan, çok merhamet edenim ve doğrusu azabım da çok elem verici bir azâbdır.
Cemal Külünkoğlu: (49-50) (Ey Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver. (Bununla beraber) azabımın da çok acıklı bir azap olduğunu bildir.
Diyanet İşleri (eski): (49-50) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.
Diyanet Vakfi: (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Edip Yüksel: Kullarıma haber ver ki ben Bağışlayıcıyım, Rahimim.
Elmalılı Hamdi Yazır: Haber ver kullarıma ki hakıkat ben, benim öyle gafur, öyle rahîm
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.
Gültekin Onan: Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Harun Yıldırım: (Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Hasan Basri Çantay: (Habîbim) kullarıma haber (i) ver ki: «Hakîkaten ben (evet) ben çok yarlığayıcı, kemâliyle esirgeyiciyim».
Hayrat Neşriyat: (Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarıma haber ver ki, şübhesiz ben, Gafûr(günahları çok bağışlayan)ım, Rahîm (onlara çok merhamet eden)im!
İbni Kesir: Kullarıma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.
Kadri Çelik: (Resulüm!) Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.
Muhammed Esed: Kullarıma, acıyan, esirgeyen gerçek bağışlayıcının Ben olduğumu anlat;
Mustafa İslamoğlu: (Ey Peygamber!) Kullarıma haber ver: Ben, evet Ben tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım!
Ömer Nasuhi Bilmen: (49-50) Kullarıma haber ver, Ben, şüphe yok ki Ben, yarlığayıcıyım, ziyâdesiyle esirgeciyim. Muhakkak ki, Benim azabım da o pek acıklı bir azaptır.
Ömer Öngüt: Resulüm! Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver.
Şaban Piriş: -Kullarıma benim, çok bağışlayıcı ve merhametli olduğumu haber ver.
Sadık Türkmen: Kullarima haber ver, şüphesiz Ben çok bağışlayanım, çok esirgeyenim.
Seyyid Kutub: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki, ben gerçekten affediciyim, merhametliyim.
Suat Yıldırım: (49-50) Kullarıma haber ver ki (günahları örten) gafur, (ihsanı bol olan) rahîm Ben’im. Bununla beraber azabım da elîm mi elîm!
Süleyman Ateş: (Ey Muhammed), kullarıma haber ver: İşte ben öyle bağışlayan, öyle esirgeyenim.
Tefhim-ul Kuran: Haber ver kullarıma; şüphesiz ben, ben bağışlayanım, esirgeyenim.
Ümit Şimşek: Kullarıma şunu bildir ki, Ben çok bağışlayıcı, çok merhamet ediciyim.
Yaşar Nuri Öztürk: Haber ver kullarıma: Hiç kuşkusuz benim, evet benim, Gafûr ve Rahîm.

Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Ruhu
Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın
Anket sonuçlarımıza ulaşın!
Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonu kullanımınıza açılmıştır. Sağ sütundan "masaüstü Kuran Meallerini Kıyasla" programını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Kuran Meallerini Kıyasla v2.1.1 masaüstü versiyonu
Tabiiyet
Kur'ân-ı Kerim'e göre mürşide tâbi olmak farz mıdır?
 Evet, farzdır
 Hayır, farz değildir

1.000 kişi oy verdi.
Sonuçları göster