RA'D-21, RA'D Suresi 21. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

RA'D-21, RA'D Suresi 21. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

RA'D-21 için 40 meâl bulundu. İbni Kesir (13/RA'D-21: Ve onlar ki; Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblarından korkarlar ve kötü hesabdan ürkerler.) / Muhammed Esed (13/RA'D-21: ve onlar ki, Allah'ın sıkı tutulmasını buyurduğu (bağları) sıkı tutarlar; Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranır, (O'nun çağrısına sağır kalanları bekleyen) o pek kötü hesaptan korkarlar;)
Sureler
Ayetler
onceki
sonraki
share on facebook  tweet  share on google  print  
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden RA'D-21 dinle!
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ﴿٢١﴾

Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).

1.ve ellezîne: ve o kimseler, onlar
2.yasılûne: ulaştırırlar, vasıl ederler
3.mâ emerallâhu (emere allâhu): Allah'ın emrettiği şeyi
4.bi-hi: ona
5.en yûsale: ulaştırmak
6.ve yahşevne: ve korkarlar, huşû duyarlar
7.rabbe-hum: onların Rab'leri, Rab'lerine
8.ve yehâfûne: ve korkarlar
9.sûe el hisâbi: hesabın kötüsü, kötü hesap

Doğru tercüme edilmiş meâller


1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

Hatalı tercüme edilmiş meâller

1 - Abdulbaki Gölpınarlı: Onlardır Allah neyi ulaştırmayı emrettiyse ulaştıranlar ve Rablerinden ürkerler ve kötü hesaptan korkarlar.
2 - Ahmet Varol: Onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiğini ulaştırır, Rabblerinden çekinir ve kötü sorgulamadan korkarlar.
3 - Ali Bulaç: Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
4 - Celal Yıldırım: Onlar ki, Allah'ın ulaştırıp (yerine getirilmesini) emrettiği şeyi ulaştırırlar ve hesabın kötüye gitmesinden endişe duyarlar.
5 - Hasan Basri Çantay: Onlar ki Allahın ulaşdırılmasını (idâme ve riaayet edilmesini) emretdiği şey'i ulaşdırırlar (ona riaayet ederler). Rablerinden korkarlar, (bilhassa) kötü hesâbdan endîşe ederler.
6 - Tefhim-ul Kuran: Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
7 - Yaşar Nuri Öztürk: Onlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar, Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden ürperti duyarlar.

Hidayetin gizlendiği meâller

DİKKAT!

RA'D Suresinin 21. âyeti hidayetin açıklandığı/konu alındığı bir âyettir.

Türkiye'deki tüm Kur'ân-ı Kerim meâlleri, İslâm âlemini son derece hazin ve ürkütücü bir sona sürüklemektedir. Mütercimlerin birçoğu özellikle insanların kurtuluşuna yönelik hidayet âyetlerini bilerek ya da bilmeyerek gizlemişlerdir. Âyetin aslî muhtevasında olmayan kelimeleri meallerine eklemek ya da aslında var olan kelimeleri meallerinden çıkarmak suretiyle Allah’ın âyetlerini değiştirerek insanların dünya ve ahiret kurtuluşunu engellemişlerdir.

RA'D Suresinin 21. âyetinde hidayetin nasıl gizlendiğini görmek için: www.kuranmeali.org Kur'ân hakikâtlerini Kur'ân'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.
1 - Gültekin Onan: Ve onlar Tanrı'nın ulaştırılmasını buyurduğu şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar.
2 - Adem Uğur: Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
3 - Ahmed Hulusi: Onlar, Allâh'ın BİRleştirilmesini emrettiği şeyi BİRleştirirler ("oluşmuş benlik"le "orijin benlik"in "bir"leşmesiyle oluşan yaşam boyutu); Rablerinden (Esmâ özelliklerinin muhteşem sonsuzluğundan) haşyet duyarlar; hesabın kötüsünden (hakkını vermemenin sonuçlarından) korkarlar.
4 - Ahmet Tekin: Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini, birleştirilmesini, bütün peygamberlerin tek davet ve tebliğ konusu İslâm dinindeki devamlılığı sağlayan hükümleri, Kur’ân âyetlerinin irtibatlandırılarak bütünlük içinde düşünülmesini, uygulanmasını emrettiği şer’î kuralları, şer’î düzeni eksiksiz uygulayanlar, Rablerinden korkanlar, kötü bir hesaptan, ağır bir sorgulamadan endişe edenlerdir.
5 - Ali Fikri Yavuz: Onlar ki, Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar)? Rablerine saygı beslerler ve kötü hesabdan korkarlar.
6 - Bekir Sadak: Onlar, Allah'in birlestirilmesini emrettigi seyi birlestirirler, Rablerinden korkarlar; kotu hesaptan urkerler.
7 - Diyanet İşleri: Onlar, Allah’ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.
8 - Diyanet İşleri (eski): Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar; kötü hesaptan ürkerler.
9 - Diyanet Vakfi: Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.
10 - Edip Yüksel: Onlar ki ALLAH'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab'lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar.
11 - Elmalılı Hamdi Yazır: ve onlar ki Allahın riayet edilmesini emrettiği hukuka riâyet ederler, Rablarına saygı besler ve hisâbın kötülüğünden korkarlar
12 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ve onlar ki, Allah'ın, riayet edilmesini emrettiği haklara riayet ederler; Rablerine saygı besler ve hesabın kötü çıkmasından korkarlar.
13 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Ve onlar ki, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar.
14 - Seyyid Kutub: Yine onlar, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri sürdürürler. Rabblerinden korkarlar ve kötü hesaplaşmadan ürkerler.
15 - Hayrat Neşriyat: Ve onlar ki, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (akrabâlar ve mü’minler arasında olması gereken bağı) birleştirirler; Rablerinden korkarlar ve hesâbın kötüsünden endişe ederler.
16 - İbni Kesir: Ve onlar ki; Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rabblarından korkarlar ve kötü hesabdan ürkerler.
17 - Muhammed Esed: ve onlar ki, Allah'ın sıkı tutulmasını buyurduğu (bağları) sıkı tutarlar; Rablerine karşı son derece saygılı ve duyarlı davranır, (O'nun çağrısına sağır kalanları bekleyen) o pek kötü hesaptan korkarlar;
18 - Ömer Nasuhi Bilmen: Onlar ki, Allah Teâlâ'nın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler ve Rablerinden haşyette bulunurlar ve fena hesaptan korkarlar.
19 - Ömer Öngüt: Onlar Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rablerinden korkarlar ve en kötü hesaptan ürkerler.
20 - Şaban Piriş: Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirenler, Rab’lerinden korkanlar; kötü hesaptan korkanlardır.
21 - Suat Yıldırım: Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rab’lerinden çekinir ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler.
22 - Süleyman Ateş: Ve onlar Allâh'ın bitiştirilmesini istediği şeyi bitiştirirler. Rablerine karşı saygılı olur ve en kötü hesaptan korkarlar.
23 - Ümit Şimşek: Onlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rablerinden korkarlar, hesabın kötü çıkmasından çekinirler.

RA'D-21 ayetinde Hidayet Nasıl Gizlenmiştir?

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

RA'D-21 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Biz âyetteki tüm kelimeleri tek tek sözlükten incelediğimizde aşağıdaki kelimelerin âyette yer almadığı kesindir:
 • "gözetilmek" (Adem Uğur, Ali Fikri Yavuz, Diyanet Vakfı, Suat Yıldırım)
 • "birleştirmek" (Ahmed Hulusi, Ahmet Tekin, Bekir Sadak, Diyanet İşleri (eski), Edip Yüksel, Hayrat Neşriyat, Şaban Piriş, Ümit Şimşek)
 • "bitiştirmek" (İbni Kesir, Ömer Nasuhi Bilmen, Ömer Öngüt, Süleyman Ateş)
 • "riâyet", "haklar", "hukuk" (Ahmet Tekin, Diyanet İşleri, Elmalılı Hamdi Yazır ve sadeleştirilmiş(!) meâlleri, )
 • "sürdürülecek ilişki" (Fizilal-il Kuran)
 • "sıkı tutulacak (bağlar)" (Muhammed Esed)
 • "peygamber", "tebliğ", "davet", "şer'i kurallar" (Ahmet Tekin)

  Adem Uğur, Ahmed Hulusi, Ahmet Tekin, Ali Fikri Yavuz, Bekir Sadak, Diyanet İşleri, Diyanet İşleri (eski), Diyanet Vakfi, Edip Yüksel, Elmalılı Hamdi Yazır, Elmalılı (sadeleştirilmiş), Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2), Fizilal-il Kuran, Hayrat Neşriyat, İbni Kesir, Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Ömer Öngüt, Şaban Piriş, Suat Yıldırım, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek Hocalarımızın tümüne birden soralım:

  PARDON AMA; SİZ BU KELİMELERİ NEREDEN BULDUNUZ?

  Bakınız, içinizden sözlerimize kızanlar olduğunu ve bir yanlışımızı yakalamak için seferber olduğunuzu biliyoruz. Sözlerimize itirazınız var ise, bizimle muhakkak irtibata geçiniz, böylece size de Kur'an âyetleriyle doğruyu öğretmenin ve sizi de cehennemden kurtarmanın mutluluğunu yaşarız.

  ****

  Âyetin anlamının değiştirildiği bazı meâl hataları bölümünde ismi yer alan yedi hocamızın (Abdulbaki Gölpınarlı, Ahmet Varol, Ali Bulaç, Celal Yıldırım, Hasan Basri Çantay, Tefhim-ul Kuran, Yaşar Nuri Öztürk) ise "bi-hi : ona" kelimesini gözlerinden kaçırmış oldukları ve bu âyette hidayeti gizlemedikleri (dikkatsizlik yaptıkları) görülmektedir, yapılan hatada bir kasıt olmadığı açıktır.

  Çünkü bu bölümdeki yedi hocamız "yasılûne: ulaştırırlar, vasıl ederler" ve "en yûsale: ulaştırmak" ifadesini doğru tercüme etmişler; böylece Allah'a bir şeyin ulaştırılmasının farziyetini büyük oranda açıklamışlardır. Ama onlar da ulaştırılması emredilen şeyin (ruhun) nereye ulaştırılması gerektiğinden bahsetmiyorlar. Hedef ruhun Allah'a ulaştırılması olduğu halde bütün meâller hedefi yok etmiş. Oysaki, Allahû Tealâ “bihî” kelimesini kullanmış ve “O'na, kendi Zat'ına” ulaştırılmasını bu âyetle emretmiştir.
 • Raporun devamı...

  quran-menu
  RA'D Suresi (Mealleri Kıyasla)
  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43
  quran-menu
  Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

  Kuran Meali Org Android APP

  KuranMealiOrg Android Sürümü

  Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
  Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
  Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
  Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
  Sitemizi Download Edin
  Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
  Windows 10 ile uyumludur.

  Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

  Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

  Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

  Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

  Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

  Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

  KuranMeali.Org Anketleri
  Allah'a ulaşmayı dilemek
  Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
   Evet
   Hayır

  42.689 kişi oy verdi.
  Sonuçları göster