İHLAS-2 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

İHLAS-2 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

İHLAS-2 için 40 meâl bulundu. Abdulbaki Gölpınarlı (112/İHLÂS-2: Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.) / Adem Uğur (112/İHLÂS-2: Allah sameddir.)
Sureler
Ayetler
اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

Allâhus samed(samedu).

1.allâhu: Allah
2.es samedu: samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması

1 - İmam İskender Ali Mihr: Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
2 - Diyanet İşleri: “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
3 - Abdul Metin Saruhan: Allah sameddir.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FURKÂN-30 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Hatırlarsanız 11. raporumuzda dîn adamlarımızın üçe ayrıldıklarını belirtmiştik: 1. Şıracı dîn adamlarımız, 2. Bozacı dîn adamlarımız, 3. Allah'tan korkan dîn adamlarımız İşte "şıracı" adını verdiğ...
Raporun devamı...
4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.
5 - Abdullah Parlıyan: O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.
6 - Adem Uğur: Allah sameddir.
7 - Ahmed Hulusi: "Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"
8 - Ahmet Tekin: 'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'
9 - Ahmet Varol: Allah Samed'dir. [1]
10 - Ali Bulaç: Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
11 - Ali Fikri Yavuz: Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.
12 - Ali Ünal: Allah, Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat ezelde ve ebedde her varlığın Kendisine muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zât)tır.
13 - Bayraktar Bayraklı: (1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]
14 - Bekir Sadak: Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.
15 - Celal Yıldırım: Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.
16 - Cemal Külünkoğlu: Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”
17 - Diyanet İşleri (eski): Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.
18 - Diyanet Vakfi: (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.
19 - Edip Yüksel: 'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'
20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Allah, o eksiksiz sameddir
21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)
22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
23 - Gültekin Onan: Tanrı, Sameddir
24 - Harun Yıldırım: “Allah, Samed’dir.”
25 - Hasan Basri Çantay: (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).
26 - Hayrat Neşriyat: 'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'
27 - İbni Kesir: Allah'tır, Samed'dir.
28 - İlyas Yorulmaz: Her şey Allah'a muhtaçtır.
29 - Kadri Çelik: Allah Samed'dir.
30 - Muhammed Esed: Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.
31 - Mustafa İslamoğlu: Allah Samed'dir.
32 - Ömer Nasuhi Bilmen: «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»
33 - Ömer Öngüt: Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.
34 - Şaban Piriş: Allah sameddir.
35 - Sadık Türkmen: Allah samed’dir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herşey O’na muhtaç olandır.)
36 - Seyyid Kutub: Allah Samed'dir.
37 - Suat Yıldırım: Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)
38 - Süleyman Ateş: Allâh Samed'dir.
39 - Tefhim-ul Kuran: Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).
40 - Ümit Şimşek: Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.
41 - Yaşar Nuri Öztürk: Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

quran-menu
İHLÂS Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

45.341 kişi oy verdi.
Sonuçları göster