FATİHA-6 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

FATİHA-6 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

FATİHA-6 için 40 meâl bulundu. Ahmet Varol (1/FÂTİHA-6: Bizi doğru olan yola ilet.) / Ali Bulaç (1/FÂTİHA-6: Bizi doğru yola ilet;)
اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ﴿٦﴾

İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).

1.ihdi-nâ: bizi hidayet et, ulaştır
2.es sırâte el mustakîme: Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yol

Doğru tercüme edilmiş meâller


1 - İmam İskender Ali Mihr: (Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e hidayet et (ulaştır).
1 - Ahmed Hulusi: Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

Hidayetin gizlendiği meâller

DİKKAT!

FÂTİHA Suresinin 6. âyeti hidayetin açıklandığı/konu alındığı bir âyettir.

Türkiye'deki tüm Kur'ân-ı Kerim meâlleri, İslâm âlemini son derece hazin ve ürkütücü bir sona sürüklemektedir. Mütercimlerin birçoğu özellikle insanların kurtuluşuna yönelik hidayet âyetlerini bilerek ya da bilmeyerek gizlemişlerdir. Âyetin aslî muhtevasında olmayan kelimeleri meallerine eklemek ya da aslında var olan kelimeleri meallerinden çıkarmak suretiyle Allah’ın âyetlerini değiştirerek insanların dünya ve ahiret kurtuluşunu engellemişlerdir.

FÂTİHA Suresinin 6. âyetinde hidayetin nasıl gizlendiğini görmek için: www.kuranmeali.org Kur'ân hakikâtlerini Kur'ân'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.
1 - Abdulbaki Gölpınarlı: Bize doğru yolu göster,
2 - Adem Uğur: Bize doğru yolu göster.
3 - Ahmet Tekin: Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.
4 - Ahmet Varol: Bizi doğru olan yola ilet.
5 - Ali Bulaç: Bizi doğru yola ilet;
6 - Ali Fikri Yavuz: Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)
7 - Bekir Sadak: Bizi dogru yola eristir.
8 - Celal Yıldırım: Bizi doğru yola ilet.
9 - Diyanet İşleri: (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
10 - Diyanet İşleri (eski): Bizi doğru yola eriştir.
11 - Diyanet Vakfi: Bize doğru yolu göster.
12 - Edip Yüksel: Bizi doğru yola ilet.
13 - Elmalılı Hamdi Yazır: Hidayet eyle bizi doğru yola
14 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Hidayet eyle bizi doğru yola!
15 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Hidayet eyle bizi doğru yola,
16 - Seyyid Kutub: Bizleri doğru yola ilet,
17 - Gültekin Onan: (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
18 - Hasan Basri Çantay: (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
19 - Hayrat Neşriyat: Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!
20 - İbni Kesir: Bizi dosdoğru yola ilet.
21 - Muhammed Esed: Bizi dosdoğru yola ilet,
22 - Ömer Nasuhi Bilmen: (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.
23 - Ömer Öngüt: Bize doğru yolu göster.
24 - Şaban Piriş: (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
25 - Suat Yıldırım: Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
26 - Süleyman Ateş: Bizi doğru yola ilet!
27 - Tefhim-ul Kuran: (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
28 - Ümit Şimşek: Bizi doğru yola ilet.
29 - Yaşar Nuri Öztürk: Dosdoğru giden yola ilet bizi...

FÂTİHA-6 ayetinde Hidayet Nasıl Gizlenmiştir?

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FÂTİHA-6 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Fâtiha Suresi, 114 sure içerisinde biz insanların Rabbimize nasıl dua etmemiz gerektiğinin öğretildiği yegâne suredir. Fatîha Suresinin 6. âyetinde "İhdinas sırâtel mustakîm: bizi Sıratı Mustakîm'ine ulaştır" diye dua etmekteyiz. Acaba Rabbimizden bizi ulaştırmasını talep ettiğimiz Sıratı Mustakîm nedir? Rabbimiz; Kur'ân-ı Kerim'de Sıratı Mustakîm isimli bir yol olduğunu ve bu yolun Kendisine ulaştıran yol olduğunu buyurmaktadır.

15/HİCR-41: Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).
Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”

Allahû Tealâ'ya Sıratı Mustakîm üzerinden ulaşacak olan şey, her insana doğar doğmaz Allahû Tealâ'nın üfürmek suretiyle emanet olarak verdiği ruhtur. Rabbimiz Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu gizleyecek olan dîn adamlarına karşı bizleri Kur'ân'da uyarmıştır.

43/ZUHRÛF-37: Ve innehum le yasuddûnehum anis sebîli ve yahsebûne ennehum muhtedûn(muhtedûne).
Ve muhakkak ki onlar (şeytanlar), onları mutlaka (Allah’ın) yolundan men ederler (alıkoyarlar). Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar.

Kur'ân'daki İslâm'ı yaşamayan ve bilmeyen birisinin dâhi Hicr-41 ve Nisâ-175 âyetlerine rağmen Sıratı Mustakîm'e "doğru yol" demesi akla ve mantığa uygun bir izâh tarzı olmayan korkunç ve tüyler ürpertici bir durumdur.

Abdulbaki Gölpınarlı, Adem Uğur, Ahmet Tekin, Ahmet Varol, Ali Bulaç, Ali Fikri Yavuz, Bekir Sadak, Celal Yıldırım, Diyanet İşleri, Diyanet İşleri (eski), Diyanet Vakfi, Edip Yüksel, Elmalılı Hamdi Yazır, Elmalılı (sadeleştirilmiş), Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2), Fizilal-il Kuran, Gültekin Onan, Hasan Basri Çantay, Hayrat Neşriyat, İbni Kesir, Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Ömer Öngüt, Şaban Piriş, Suat Yıldırım, Süleyman Ateş, Tefhim-ul Kuran, Ümit Şimşek, Yaşar Nuri Öztürk Hocalarımız Sıratı Mustakîm'i "Allah'a ulaştıran yol" olarak tercüme etmek yerine "doğru yol" diye tercüme ederek Fâtiha Suresinin 6 âyetinde hidayeti gizlemişlerdir.

DAHA VAHİM OLAN İSE; Bu âyette "h-d-y: hidayet" kökünden türeyen "idhi" kelimesi "hidayete ermek" fiilinin emir kipidir, "ulaştır" anlamına gelir. Dikkat ederseniz, bu âyette hidayeti gizlemiş olan dîn adamlarımızın dahi neredeyse tümünün "ihdi" kelimesini, "ulaştır, ilet, eriştir, hidayet et/eyle" gibi doğru olarak tercüme ettiklerini görebilirsiniz.

ACABA TEK BAŞINA KULLANILDIĞINDA "ULAŞMAK" ANLAMINA GELEN BİR KELİME "ALLAH" KELİMESİ İLE BERABER KULLANILDIĞINDA ANLAMI NE OLUR DERSİNİZ?"

Normal şartlarda "hûdallah" kelimesinin tercümesi "Allah'a ulaşmak" olmalıdır, değil mi? Bu raporumuzdaki hidayeti gizleyen dîn adamlarının meâllerini bir daha gözden geçiriniz... Neredeyse tüm mütercimlerimizin "ihdi" kelimesini "ulaştır, eriştir, ilet" gibi ifadeleri kullanarak doğru olarak tercüme ettiğine göre, bir sonraki raporumuz olacak olan Âli İmrân-73'te hepsinin "hûdallah" kelimesini "Allah'a ulaşmak" olarak tercüme etmiş olduklarını sonucuna ulaşacağımızı düşünebiliriz, değil mi? Acaba gerçekten öyle olacak mıdır?


Raporun devamı...

quran-menu
FÂTİHA Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
quran-menu
Kur'an indeksine göre sırala - Ada Göre Sırala - Nuzul (iniş) sırasına göre sırala

Kuran Meali Org Android APP

KuranMealiOrg Android Sürümü

Kuran Meali Org sitemizin, 39 Kuran Mealini kıyaslayan Android versiyonu yayınlandı.
Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.
Telefonunuza / tabletinize kurmak için burayı tıklayınız.
Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin!
Sitemizi Download Edin
Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonun 2016 sürümü kullanımınıza açılmıştır.
Windows 10 ile uyumludur.

Kuran Meallerini Kıyasla v4.0 masaüstü versiyonu

Kur'an'daki Hidayet Gizleyenler Raporları

Burda Dur www.kuranmeali.org Kur'an hakikatlerini Kur'an'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir.

Hidayeti Gizleyenler Raporlarına ulaşın

Kur'ân'daki İslam Anketleri sonuçlarımıza ulaşın!

Kuran Meali Org Anketleri Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz.

KuranMeali.Org Anketleri
Allah'a ulaşmayı dilemek
Kur'ân-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır?
 Evet
 Hayır

42.872 kişi oy verdi.
Sonuçları göster